17 objectius per transformar el món, 17 oportunitats d’inversió

17 Objectius de Desenvolupament Sostenible

En la recent cimera de Marràqueix, en la qual prop de 200 països van negociar l’aplicació de l’Acord de París, el primer pacte mundial per combatre el canvi climàtic, es van assentar també les bases per complir alguns dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Aquests 17 objectius per transformar el món van ser fixats fa poc més d’un any i tenen com a escenari ideal l’any 2030.

Les metes es poden resumir en tres principis bàsics: acabar amb la pobresa extrema, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar solucions al canvi climàtic. Perquè es puguin complir, no només és necessari que s’impliquin els governs, sinó també la societat civil i el món empresarial. Al cap i a la fi són les persones i les empreses que fan possible que el món giri.

Però res no és de franc i aquests 17 objectius necessitaran milions d’euros en inversions. Inversions que a mitjà i llarg termini poden arribar a ser molt rendibles, especialment en determinats àmbits com l’energia sostenible, les infraestructures i el transport, així com les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són els següents:

 1. Fi de la pobresa. Sense un desenvolupament ràpid, inclusiu i que tingui en compte al canvi climàtic, al costat dels esforços per a la reducció de les emissions, per a l’any 2030 hi podria haver 100 milions de pobres addicionals, segons el Banc Mundial.
 2. Fam zero. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible requereixen de grans inversions en investigació agroalimentària. És necessari millorar la productivitat de la ramaderia i l’agricultura i minimitzar els seus efectes sobre el medi.
 3. Salut i benestar. A les morts per malalties com la sida o la malària o a l’elevada mortalitat infantil en països del tercer món, cal sumar les desenes de milers de morts que causa cada any el canvi climàtic degut a la contaminació o als fenòmens meteorològics extrems.
 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida. Aquesta educació ha d’incloure l’aprenentatge sobre les qüestions relacionades amb el canvi climàtic i ha de tenir lloc en centres eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient.
  El projecte 100escuelas, dirigit per ECrowd! y Zerohub, prova d’aprofitar el poder col·laboratiu de la comunitat per ajudar almenys a 100 escoles espanyoles a entendre i a assolir els avantatges econòmics i socials a llarg termini de l’eficiència energètica i la millora de la qualitat de l’ambient interior.
 5. Igualtat de gènere. Facilitant la igualtat de les dones i nenes en l’accés a l’educació, l’atenció mèdica, una treball decent i la representació en els processos d’adopció de decisions polítiques i econòmiques, s’impulsen les economies sostenibles i es beneficia les societats i la humanitat en el seu conjunt.
 6. Aigua neta i sanejament. L’escassetat de recursos hídrics, la mala qualitat de l’aigua i el sanejament inadequat influeixen negativament en la seguretat alimentària, les opcions de mitjans de subsistència i les oportunitats d’educació per a les famílies pobres a tot el món.
 7. Energia assequible i no contaminant. L’accés a una energia sostenible és una oportunitat que transforma vides, economies i el planeta. L’energia és el principal contribuent al canvi climàtic i representa al voltant del 60% del total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial.
 8. Treball decent i creixement econòmic. La contínua falta d’oportunitats de treball decent, la insuficient inversió i el baix consum produeixen una erosió del contracte social bàsic subjacent en les societats democràtiques: el dret de tots a compartir el progrés.
 9. Indústria, innovació i infraestructura. Les inversions en infraestructures (transport, reg, energia i tecnologia de la informació i les comunicacions) són fonamentals per aconseguir el desenvolupament sostenible i empoderar les comunitats a nombrosos països. Les infraestructures són també importants per aconseguir increments de la productivitat i dels ingressos i millores en els resultats sanitaris i educatius.
 10. Reducció de les desigualtats. El creixement econòmic no és suficient per reduir la pobresa si aquest no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental. Per sobre d’un determinat llindar, la desigualtat perjudica el desenvolupament social i econòmic a llarg termini.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Són molts els problemes que existeixen per mantenir les ciutats de manera que es continuïn creant llocs de treball i prosperitat sense exercir pressió sobre la terra i els recursos. Els problemes que enfronten les ciutats es poden vèncer de manera que els permeti continuar prosperant i creixent, i alhora aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa.
 12. Producció i consum responsables. El consum i la producció sostenibles consisteixen en fomentar l’ús eficient dels recursos i l’eficiència energètica, infraestructures sostenibles i facilitar l’accés als serveis bàsics, llocs de treball ecològics i decents, i una millor qualitat de vida per a tothom.
 13. Acció pel clima. El canvi climàtic té un impacte negatiu en l’economia nacional i en la vida de les persones, de les comunitats i dels països. Tenim a l’abast solucions viables perquè els països puguin tenir una activitat econòmica més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient.
 14. Vida submarina. El valor de mercat dels recursos marins i costaners i les indústries corresponents es calcula en tres mil bilions anuals o a prop del 5% del PIB mundial. La gestió prudent d’aquest recurs mundial essencial és una característica clau del futur sostenible.
 15. Vida d’ecosistemes terrestres. Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica. Cada any es perden 12 milions d’hectàrees (23 hectàrees per minut) com a conseqüència de la sequera i la desertificació.
  En el marc de la campanya de finançament col·lectiu per a l’ampliació de capital d’ECrowd!, disponible en Crowdcube, ECrowd! es compromet a plantar un arbre a la localitat de Sagides (Sòria) per cada 1.000 euros d’inversió. L’acció es realitza en col·laboració amb l’Asociación Áreas Verdes dins del programa de creació de boscos com a mitjà de lluita contra el canvi climàtic i la desertització.
 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Aliances per aconseguir els objectius. Perquè una agenda de desenvolupament sostenible sigui eficaç es necessiten aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil.

Des de la plataforma de finançament col·lectiu (o crowdlending) ECrowd! volem ser partícips de la consecució d’aquests objectius. En primer lloc, fent possible que els emprenedors puguin fer realitat els seus projectes per canviar el món. I, en segon, oferint l’oportunitat a petits estalviadors de contribuir amb els seus diners a fer d’aquest un planeta millor a canvi d’una rendibilitat que difícilment trobaran en els productes tradicionals d’inversió.

Tags:
5 Comentarios de otros usuarios