Preguntes freqüents

Què és un préstec participatiu o crowdlending?

Crowdlending es crowdfunding per a préstecs. Un grup d'inversors aporten cadascun una quantitat de diners en forma de préstec a una empresa o a un projecte, per mitjà d'una plataforma web que agrupa totes les inversions d'una empresa, projecte o persona individual. Qui rep el préstec participatiu retorna el seu import a cada inversor en quotes periòdiques de capital i interessos, pactades per endavant i amb el seu calendari d'amortitzacions.


Quin tipus d'inversions s'ofereixen a ECrowd?

Ecrowd és una plataforma de crowdlending que ofereix inversions en projectes comprovats de l'economia real, que siguin rendibles per ells mateixos i que a més generin un impacte positiu a la societat o al medi ambient. Són, per exemple, inversions en eficiència energètica, en la millora de les telecomunicacions o en energies renovables.

A Ecrowd no es financia cap projecte especulatiu.


Existeix un programa de Referenciats?

Al vostre compte Ecrowd A l'apartat El meu perfil hi trobem l'apartat compartir que li serveix per convidar a coneguts a registrar-se a ECrowd. Els convidats rebran un 0,50% més d'interès a la seva primera inversió i vostè el mateix increment a la següent inversió en el moment que formalitzi la seva primera inversió el seu referenciat.

També tenim un programa de projectes per a referir-se a ser les finances per Ecrowd Això es diu el detectiu programi projecte, els detalls es poden trobarhere


Es poden finançar projectes públics, per exemple municipals mitjançant ECrowd?

Per descomptat aquest model s’ajusta molt a la nostra filosofia. Es un model que permet una participació directa dels veïns del municipi o de les famílies d’una escola a projectes que els beneficien i a més estalviant recursos públics. Es el que anomenem inversió de KM 0 o cercle virtuós d’inversió col·lectiva.

Quina documentació és necessària si vull registrar-me com a inversor?

Al registrar-te et demanem el DNI i un justificant bancari on aparegui el teu nom com a primer titular i el IBAN del compte corrent.


Quina documentació és necessària si vull ser inversor acreditat?

S’ha de complir amb un o més requisits dels que detallem a continuació:
 • Acreditar percepció d’Ingressos anuals superiors a 50.000€.
 • Acreditar disposar d’un patrimoni financer superior a 100.000€.
 • Per ser un empresari individual que compleixi alguna de les següents condicions:
  • Partides d’actiu per un import igual o superior a 1 milió Euros.
  • Import xifra anual de negoci igual o superior a 2 milions euros.
  • Recursos propis igual o superiors a 300.000 euros.

Que haig de fer si vull canviar el meu número de compte?

Per canviar el número de compte que vas facilitar al inici del teu registre ens has de fer arribar a inversores(to)ecrowdinvest(point)com un document bancari a on apareguis com a primer titular i l’IBAN del compte.


Com puc canviar el meu correu electrònic?

Si vol canviar el seu correu electrònic de contacte ens ha de fer arribar a inversores(to)ecrowdinvest(point)com indicant el nou correu de contacte.


He oblidat la meva contrasenya. Com la recupero?

Entrant a la web posi el seu correu i cliqui sobre He oblidat la meva contrasenya.

Com funcionen les inversiones en préstecs participatius amb ECrowd?

Molt senzill: cada préstec que s'ofereix com a inversió té un termini, un tipus d'interès i un calendari d'amortització coneguts per endavant. No hi ha subhastes ni interessos variables que compliquin la seva inversió. Cada mes rebrà el capital i l'interès pactats , sense cap tipus de despesa ni de comissió.

Per invertir ha de registrar-se a la nostra plataforma, escollir un projecte i indicar amb quin import hi vol participar, amb un mínim de 50€.

Més detalls aquí


Quina documentació és necessària si vull ser inversor acreditat?

S’ha de complir amb un o més requisits dels que detallem a continuació:
 • Acreditar percepció d’Ingressos anuals superiors a 50.000€.
 • Acreditar disposar d’un patrimoni financer superior a 100.000€.
 • Per ser un empresari individual que compleixi alguna de les següents condicions:
  • Partides d’actiu per un import igual o superior a 1 milió Euros.
  • Import xifra anual de negoci igual o superior a 2 milions euros.
  • Recursos propis igual o superiors a 300.000 euros.

Quina documentació és necessària si vull registrar-me com a inversor?

Al registrar-te et demanem el DNI i un justificant bancari on aparegui el teu nom com a primer titular i el IBAN del compte corrent.


Que passa si no es paguen les quotes? Qui les reclama?

Si una operació retarda el seu pagament contactaríem amb el prestatari amb la fi d’analitzar la situació i de trobar una solució satisfactòria. Si existís un cas extrem delegaríem la gestió a una empresa especialitzada en recobraments.


Poden invertir les empreses?

Les empreses poden invertir com a persona jurídica. Han de marcar la casella de Persona Jurídica en el moment de registrar-se i pujar la següent documentació:
 • DNI vigent del representant legal de l’empresa.
 • CIF persona jurídica emès per la AEAT.
 • Escriptura poders del representant.
 • Certificat de titularitat o un altre justificant bancari a on consti el nom de l’empresa i l’IBAN sencer.
 • Escriptura d’Acta de titularitat real o en el seu defecte l’impost de societats on aparegui la relació de socis amb participacions del 25% o més al capital i adjuntant els seus DNI.

Com puc saber que hi han projectes actius per invertir?

Un cop registrat a Ecrowd en quant tenim projectes per invertir enviem un correu automàtic a tots els inversors comunicant que ja disposem de projectes per invertir.


Puc donar ordres d’inversió automàtica?

De moment es una operatòria reservada als inversors acreditats.

Què passaria si hi hagués un increment sobtat dels tipus d'interès?

L'interès ofert en la inversió és fix. Si pugen els tipus d'interès, la seva inversió pot perdre atractiu comparada amb altres alternatives d'inversió, encara que això no afectaria l'import de les quotes pactades.


Tasa de morosidad en Ecrowd

La rendibilitat final de l'inversor està compost per 3 factors:
 1. el tipus d'interès dels préstecs,
 2. les comissions que cobra la plataforma, i
 3. la probabilitat d'impagament

Per exemple, en una cartera amb un interès mitjà del 7 %, una comissió per part de la plataforma de l'1% i una taxa de morositat del 2%, la rendibilitat neta de la cartera és del 7% -1% - 2% = 4%.

La bona notícia és que a Ecrowd no li agrada la lletra petita i al contrari de moltes plataformes indiquem rendibilitats netes de les comissions. Totes les comissions es cobren als prestataris i a l'inversor cobrem 0% de comissió. Per sempre!!

Recomanem també nostre article sobre la morositat en el blog.


Puc reintegrar les quotes cobrades? Com realitzo el reintegrament?

Les quotes cobrades de les seves inversions es depositen en el seu compte d’Ecrowd i un cop allà vostè pot decidir lliurament entre 3 opcions:
 • Reinvertir el saldo en nous projectes de la plataforma.
 • Deixar el saldo en el compte fins que hi hagi un projecte nou per invertir.
 • Reintegrar el saldo. Es pot realitzar entrant al seu compte d’Ecrowd a l’apartat d’operacions. Anteriorment s’haurà de registrar un compte bancari que validarà el nostre operador de pagaments. Els diners reintegrats son transferits immediatament al seu compte bancari i serà efectiu en 1-3 dies segons els seu banc.

Es poden fer reintegraments del capital invertit?

Es podrà recuperar el capital invertit en un mercat secundari. El que vol dir es que hem de trobar un inversor que vulgui adquirir les participacions dels projectes a on vas invertir. Aquesta operació però té una comissió de 2,5%.


Que passa si no es paguen les quotes? Qui les reclama?

Si una operació retarda el seu pagament contactaríem amb el prestatari amb la fi d’analitzar la situació i de trobar una solució satisfactòria. Si existís un cas extrem delegaríem la gestió a una empresa especialitzada en recobraments.


He cobrat menys interessos dels que pertoca?

Als seus càlculs ha de tenir en compte que cada mes al cobrar les quotes, recuperarà una part del capital invertit i que per tant del capital recuperat ja no es cobraran interessos. No es el mateix càlcul que un dipòsit bancari que només cobra interessos i no recupera capital a final de mes. Per aquest motiu sempre recomanem reinvertir les quotes cobrades en altres operacions per mantenir en el temps la rendibilitat d’una inversió i diversificar inversions en diferents projectes.

Que haig de fer si vull canviar el meu número de compte?

Per canviar el número de compte que vas facilitar al inici del teu registre ens has de fer arribar a inversores(to)ecrowdinvest(point)com un document bancari a on apareguis com a primer titular i l’IBAN del compte.


Existeix un programa de Referenciats?

Al vostre compte Ecrowd A l'apartat El meu perfil hi trobem l'apartat compartir que li serveix per convidar a coneguts a registrar-se a ECrowd. Els convidats rebran un 0,50% més d'interès a la seva primera inversió i vostè el mateix increment a la següent inversió en el moment que formalitzi la seva primera inversió el seu referenciat.

També tenim un programa de projectes per a referir-se a ser les finances per Ecrowd Això es diu el detectiu programi projecte, els detalls es poden trobarhere


Com puc canviar el meu correu electrònic?

Si vol canviar el seu correu electrònic de contacte ens ha de fer arribar a inversores(to)ecrowdinvest(point)com indicant el nou correu de contacte.


He oblidat la meva contrasenya. Com la recupero?

Entrant a la web posi el seu correu i cliqui sobre He oblidat la meva contrasenya.