Instalación de fachadas ventiladas de madera certificada - FUSTERIA CANO 2

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 40.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 22


100% 100%

Impacte positiu generat

Rehabilitació de façanes mitjançant l'ús de fusta ecològica, obtinguda de boscos d'explotació sostenible.

 

DESCRIPCIÓ

Projecte de renovació de façanes utilitzant fustes obtingudes de boscos explotats de manera sostenible i que compten amb corresponent certificat del Consell d'Administració Forestal (FSC).

Concretament, es tracta de la cobertura amb fusta de les façanes de diversos edificis situats a les comarques de Girona. Els materials que utilitza sempre FUSTERIA CANO són ​​d'alta qualitat, seleccionats meticulosament per respectar el medi ambient i la sostenibilitat, durant tot el procés, tant des de la adquisició dels materials fins al reciclatge final dels productes substituïts.

Suposarà a més una millora notable de l'eficiència energètica dels immobles en ampliat notablement la seva capacitat d'aïllament tèrmic.

 

IMPACTE POSITIU

Renovació de façanes de diversos edificis mitjançant l'ús de fusta ecològica, obtinguda de boscos d'explotació sostenible. La fusta és un material natural, sa, renovable i recuperable al final del seu cicle de vida. Això fa que sigui un material molt recomanable en la construcció.

 

TECNOLOGIA

La façana ventilada té un efecte xemeneia que fa que l'aire circuli dins de la càmera, contribuint a evitar l'acumulació de calor i eliminant la humitat produïda per la pluja o la condensació.

El revestiment bloqueja la radiació solar directa i proporciona un aïllament continu, millorant la gestió energètica general de l'edifici. Els residents i usuaris de l'edifici no tindran només un espai que requerirà poc manteniment, sinó que, a més, les condicions de confort i poca humitat de l'edifici contribuiran d'una manera positiva a millorar la qualitat ambiental interior.

La fusta és un material natural, sa, renovable i recuperable al final del seu cicle de vida. Això fa que sigui un material molt recomanable en la construcció.

Presenta molt bones característiques tècniques i biològiques; és especialment interessant per la seva capacitat de regular les característiques higrotèrmiques de l'interior dels edificis en presentar una estructura "viva" formada per microconductes buits paral·lels que són capaços d'absorbir i evaporar l'aigua de l'ambient.

És a més un material tradicional i de gran qualitat que proporciona qualitats tan importants com la calidesa de les superfícies (és molt estable enfront dels canvis de temperatura). A més és un material "sa", que no produeix danys a la salut humana ni el medi ambient (en absència de tractaments o sense aglomerar amb altres productes) i cal que aquesta important qualitat es mantingui utilitzant substàncies naturals i saludables en tots els casos (cues per formar taulers, protectors i acabats de la fusta).

El coeficient de conductivitat tèrmica és molt baix, 400 vegades inferior a l'acer i 12 vegades inferior al formigó, a més la dilatació tèrmica és molt baixa (un gran avantatge enfront de les fusteries d'alumini i PVC). El comportament davant el foc de la fusta presenta qualitats molt interessants: no emet gasos tòxics durant la combustió i l'estabilitat de l'estructura es manté durant períodes més llargs que altres materials com l'acer (hi ha materials per augmentar les prestacions en cas necessari, com vernissos intumescents)

El Consell d'Administració Forestal (en anglès: Forest Stewardship Council (FSC)), més conegut per les seves sigles en anglès FSC, és una organització no governamental d'acreditació i certificació amb seu a Bonn, Alemanya.

La missió oficial del Consell és "Promoure el maneig ambientalment apropiat, socialment benèfic i econòmicament viable dels boscos del món". Les persones o organismes interessats en el consum sostenible de fusta, paper o altres derivats forestals poden buscar obtenir una certificació FSC dels seus productes. La certificació FSC és també utilitzada per demostrar una gestió sostenible dels boscos.

A través de processos consultius, la FSC desenvolupa estàndards i polítiques per a la gestió sostenible dels boscos, a més d'acreditar entitats certificadores per avaluar els candidats a la certificació forestal.

 


Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.


videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

12.000€

Míriam

6.000€

Joan

3.000€

David

3.000€

Oscar

2.000€

Ernest

2.000€

Josep

2.000€

Amedeo

2.000€

Ramon

2.000€

Detlef

1.200€

Carme

1.000€

Nil

800€

Guillermo

625€

Maria Antonia

400€

Iñigo

300€

Jordi

300€

Jordi

250€

Jesús Manuel

250€

Matthieu

250€

Míriam

225€

Sergi

200€

Lorena

200€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions