Nueva línea de distribución de café con sostenibilidad certificada - BALLÓ 3 - Figueres

Alimentació

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 50.600€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 24

Inversors: 11


100% 100%

Impacte positiu generat

Nova línia de distribució de cafè amb sostenibilitat certificada

DESCRIPCIÓ:

Nova línia de distribució de cafeteres i cafè ILLY, amb sostenibilitat certificada.

BALLÓ, S.A. aposta per la instal·lació de noves cafeteres professionals ILLY en els seus clients del sector de la restauració, i per la distribució d'aquesta marca de cafè amb sostenibilitat certificada.

 


 

Sobre ILLY:

Qualitat i sostenibilitat

illycaffè és des de sempre una stakeholder company fundada en l'ètica i té com a objectiu millorar la qualitat de vida. El concepte de qualitat és fonamental a la filosofia de l'empresa, ja que és justament la seva recerca contínua la que posa en marxa un cercle virtuós que crea valor per a tots els interlocutors implicats, des dels conreadors de cafè fins al consumidor de la tassa.

Qualitat i sostenibilitat són per a l'empresa un binomi inseparable: un producte excel·lent per ser-ho no pot més que ser sostenible. La sostenibilitat s'entén en la seva triple vessant: econòmica, social i mediambiental. La sostenibilitat econòmica es persegueix a través de la creació de valor per a tots els interlocutors, des dels cultivadors fins al consumidor final. La sostenibilitat social es funda sobre el concepte de creixement individual i d'autorealització. A més, la sostenibilitat mediambiental es basa sobre el respecte cap al planeta, per exemple, a través de la utilització d'embalatges reciclables i de pràctiques de baix impacte. El desenvolupament sostenible per IllyCaffé es tradueix en un equilibri continu entre millora i innovació, d'una banda, i responsabilitat cap a les persones i el medi ambient, de l'altra: un terme mig entre les actuals i legítimes conquestes de la modernitat i les possibilitats per els que vindran de tenir, almenys, les mateixes oportunitats que nosaltres.

 

Sostenibilitat certificada

La protecció de l'ecosistema és per illycaffè una part integrant de la recerca de l'excel·lència sostenible. A més d'afavorir i desenvolupar pràctiques de cultiu respectuoses amb el medi ambient en les plantacions, l'empresa s'esforça per reduir l'impacte sobre l'ecosistema de tot el procés productiu.

illycaffè és la primera empresa al món, que al març de 2011, va aconseguir per part de DNV GL la certificació "Responsible Supply Chain Process", que garanteix la sostenibilitat al llarg de tota la cadena de producció i, especialment, a les relacions amb els proveïdors, els cultivadors de cafè.

 

L'esforç comença als països productors, després que el cafè hagi estat recollit. Llavors és quan, a través de les visites d'agrònoms, les classes de la Università del caffè i la difusió del "manual de millors pràctiques de cultiu", es promouen tècniques agronòmiques de baix impacte mediambiental. Entre aquestes, la reducció de l'ús de l'aigua en el rentat del cafè i millors sistemes de tractament de les aigües residuals, la introducció de l'ombrejat de les plantes de cafè amb arbres natius i la limitació de l'ús de productes sintètics.

A Trieste, on els millors aràbica del món es transformen en la inigualable barreja illy, l'empresa ha efectuat ingents inversions per minimitzar l'impacte mediambiental de l'elaboració. Les instal·lacions de torrat, per exemple, garanteixen que les emissions a l'atmosfera siguin inferiors a una vintena part dels límits previstos per la llei.

A més, ha acabat un projecte per a la recuperació de l'energia utilitzada durant el procés de torrat i la seva transformació en aigua calenta destinada al sistema de calefacció de l'empresa.

La política mediambiental de illycaffè ha obtingut importants reconeixements i certificacions.

 

Institut Terra

Al Brasil, illycaffè recolza l'activitat de l'Institut Terra, l'organització sense ànim de lucre fundada per Sebastião i Leila Salgado per curar, protegir i preservar la Mata Atlàntica, un dels cinc ecosistemes més importants del món. El 2008 es va realitzar i es va difondre entre els cultivadors de cafè, les universitats i els centres de recerca un manual de bones pràctiques per a la recuperació i la gestió òptima de les reserves de Mata Atlàntica presents a l'interior de les empreses cafeteres.

Posteriorment s'han anat construint camps experimentals en quatre àrees diferents del país per examinar el desenvolupament dels arbres nadius.

 

La Fundació Ernest Illy

La Fundació Ernest Illy es proposa exaltar el saber, l'ètica i la sostenibilitat com a valors absoluts de vida i d'empresa, els pilars de l'herència d'idees i activitats d'Ernesto Illy. Considera que la investigació científica és font de veritat, progrés i desenvolupament humà, i la promou en l'àmbit de l'ètica, la sostenibilitat i la cultura del cafè.

 


 

Sobre BALLÓ:

Amb un anterior préstec col·lectiu amb ECrowd! BALLÓ va finançar la compra de 4 carretons elevadors elèctrics Linde en substitució de 4 antics carretons de motor dièsel Nissan. A banda  de la reducció d'emissions contaminants, es va produir produeix una millora de l'entorn de treball de l'empresa, ja que es van eliminar els sorolls dels motors i es va millorar l'ambient al seu magatzem.

BALLO SA

BALLÓ SA és una empresa amb seu a Figueres (Alt Empordà) dedicada a la distribució de begudes, cervesa i cafè, entre d'altres, en especial a la part nord de les comarques de Girona.

Va ser fundada l'any 1892, i el 1962 es va constituir com a SA.

La 4a generació de la família Balló, amb els germans Xavier i Ricard Balló al capdavant, continuen el negoci familiar amb un coneixement molt detallat del seu mercat.

L'empresa compta actualment amb una flota de 30 vehicles entre camions, furgonetes, turismes i carretilles elevadores. 

Aquesta foto és d'un dels seus primers vehicles a motor, utilitzat en la dècada del 1960.

 

BALLÓ SA és una empresa molt sensibilitzada amb la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Consumeix energia 100% renovable i té previst d'anar substituïnt tots els seus vehicles a motor de benzina i gasoil per vehices elèctrics o amb altres noves tecnologies menys contaminants. 

 


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.


 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

-

15.000€

-

15.000€

Ernest

14.500€

Carme

5.000€

-

600€

Raúl

100€

Jesús Manuel

100€

Jordi

100€

Isabel

100€

Stephan

50€

Laurent

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions