Cerramientos sin puente térmico para estación de montaña - DERI 9 - Vall de Núria

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 25.500€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 44


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció del consum energètic i de les emissions de CO2 a l'estació de muntanya de la Vall de Núria (Ripollès).

Resum del projecte:

Es renovaran tots  els tancaments de les oficines de l’Estació d’Esquí de Vall de Núria (Ripollès). Els tancaments actuals són de fusta, la solució que es proposa és d’alumini amb Ruptura de Pont Tèrmic (RPT) i vidres de Baixa Emissivitat i Gas Tèrmic.

Els tancaments de les oficines seran tècnicament molt efectius, ja que s´utilitzaran materials d’última generació en eficiència energètica, requisits que venen demanats dins del plec de condicions de l’obra, per tal de millorar l’aïllament tèrmic i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.Impacte positiu:

Contribució a que l'edifici sigui més sostenible i eficient energèticament.

La renovació d'aquests elements suposarà un estalvi energètic així com millorarà el confort de tots els usuaris i treballadors.

Aquesta millora permetrà reduir les emissions de CO2 .


Tecnologia:

Vidre de Baixa Emissivitat o “Low-E”: Es tracta d'un acristallament aïllant d’última generació. La baixa “emissivitat” o “low-e” és una barrera que té el vidre en una de les seves cares que reté l’energia infraroja d’ona llarga, és a dir, la calor de l’edifici, i redueix considerablement la transmitància tèrmica i augmenta l’eficiència energètica de l’acristallament.

En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl·liques amb alt contingut en plata, donant com a resultat un vidre transparent i incolor. La pèrdua d’energia a través d’un vidre amb capa metàl·lica és redueix en un 70% en relació amb un vidre convencional. Utilitzant un vidre de baixa emissivitat es pot arribar a un coeficient d’aïllament equiparable a un mur de maons de més de 30 cm de gruix i, malgrat això, per la seva transparència, no és distingeix visualment d’un vidre normal.

Vidre laminat: Consisteix en la unió de 2 o més vidres (làmines) a través de la utilització d’una cola especial anomenada polivinil butiral o PVB, un material plàstic amb excel·lents qualitats d’adherència, elasticitat, transparència i resistència. Amb això es dota el tancament d’una millora en l’aïllament acústic i també en la seguretat. Això últim és degut a que, si per qualsevol motiu es trenca el vidre, els trossos de vidre no cauen, sinó que continuen adherits a la resistent cola PVB (com succeeix amb els vidres dels cotxes), D’aquesta manera s’aporta protecció enfront possibles intrusos a la vivenda o edifici, i també es prevenen accidents, ja que no hi ha risc de tallar-se o clavar-se un tros de vidre.

A ALUMINIS I SERRALLERIA DERI SL estan compromesos amb el Medi Ambient i treballen amb proveïdors altament qualificats, que respecten les normatives CE.


Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Anna

2.400€

Gabriel

2.050€

Gabriela

2.000€

David

1.500€

Jorge

1.500€

Josep

1.200€

Jordi

1.150€

Antonio

1.000€

Elisabet

1.000€

Alejandro

1.000€

Xevi

1.000€

Ruben

1.000€

Aina

1.000€

José

725€

Mabel

700€

Eduard

500€

Ernest

500€

Catalina

500€

Daniel

500€

Miguel

450€

Joan Francesc

425€

Jesús M.

425€

Carlos

400€

Alberto

325€

David

200€

Angel

200€

Joan

200€

Antonio

175€

José Maria

175€

Enric

175€

David

150€

Jesús

150€

Aitor

125€

Ricardo

100€

Sergi

100€

Alberto

75€

José Alberto

75€

David

50€

Carlos

50€

Jose Carlos

50€

Jorge

50€

Dani

50€

Alejandro

50€

Marc

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions