Robot de fabricación de palets - ENGINYERIA I AUTOMATISMES VIC - Gurb

Economia circular

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 80.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 9

Inversors: 178


100% 100%

Impacte positiu generat

Finançament d'activitats relacionades amb l'economia circular i el reciclatge

Resum del projecte a finançar participativament:

Préstec col·lectiu per a la bestreta a ENGINYERIA I AUTOMATISMES VIC SL (EAVIC) de 80.000€ del cobrament d'una disposició pendent de 106.805,89€ en virtud del contracte de préstec entre EAVIC y el CDTI per al finançament del projecte:

CEL·LA ROBOTITZADA PER A LA FABRICACIÓ INTEL·LIGENT DE PALETS DE FUSTA


Aquest préstec col·lectiu només meritarà interessos fins al venciment, i es cancel·larà anticipadament en el moment que EAVIC rebi el desemborsament pendent del CDTI.
Presentació d'ENGINYERIA I AUTOMATISMES VIC SL:

"L’empresa Enginyeria i automatismes Vic, SL col·labora amb l’empresa INAC. EAVIC desenvolupa projectes de software, robòtica i indústria 4.0 i INAC s’especialitza en el camp del disseny i fabricació de màquinaria. Totes dues treballen sota la marca INAC. www.inacsl.com

Al llarg dels anys, l’empresa ha participat en projectes de reciclatge de residus sòlids urbans, reciclatge de pneumàtics i processos digestius per a la generació de biocombustible entre d’altres projectes.

La indústria 4.0 amb totes les seves eines, i especialment en el camp de la robòtica, ens han permés desenvolupar solucions innovadores i pioneres en el sector de la fabricació de palets.

Hem desenvolupat una solució global per a la producció de palets a mida. Es tracta d’un software al cloud pel disseny 3D del palet i una taula giratòria amb un braç robòtic que permet la produccio deslocalitzada de palets de fusta. Afavoreix productors petits i mitjans de palets. El disseny flexible permet l’ús de fusta provinent del reciclatge de palets, afavorint l’aprofitament de recursos i l’economia circular.

Estem compromesos amb la transició energética que promou la Unió Europea i per aquest motiu tenim projectes d’innovació al voltant de l’economia circular, per impulsar un futur més sostenible. Comptem per a aquests nous projectes amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, que subvenciona la nostra proposta"Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc al web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat/da, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Respon al qüestionari sobre coneixements financers i fes la simulació de la teva capacitat per assumir pèrdues.

- Consulta detingudament la FITXA DE DADES FONAMENTALS DE LA INVERSIÓ d'aquesta oferta de finançament participatiu.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant del préstec a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa a altres persones que poden participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.


* import limitat a 1.000€ per persona durant la primera setmana de la campanya de finançament.Exempció de responsabilitat:

Aquesta oferta de finançament participatiu no ha estat verificada ni aprovada per les autoritats competents (CNMV) ni per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM).

La idoneïtat de la seva experiència i coneixements no s'ha avaluat necessàriament abans que se li concedís accés a aquesta inversió. En realitzar una inversió en aquest projecte de finançament participatiu, vostè assumeix plenament els riscos que comporta, inclòs el de pèrdua parcial o total dels diners invertits.


Advertiment sobre riscos:

La seva inversió no està coberta pels sistemes de garantia de dipòsits establerts de conformitat amb la Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell (*1). La seva inversió no està coberta pels sistemes d'indemnització dels inversors establerts de conformitat amb la Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell (*2).

(*1) Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

(*2) Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de març de 1997, relativa als sistemes d'indemnització dels inversors (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).

És possible que no obtingui cap rendiment de la seva inversió. No es tracta d'un producte d'estalvi i recomanem no invertir més del 10% del seu patrimoni net en projectes de finançament participatiu. És possible que no pugui vendre els instruments d'inversió quan vulgui. Tot i que pugui vendre'ls, podria patir pèrdues.


Període de reflexió precontractual:

Com a inversor disposa d'un període de reflexió precontractual de 4 dies naturals, en virtut del qual té dret a reconsiderar la decisió d'invertir i retractar-se sense cap obligació o conseqüència negativa de la inversió efectuada. Així mateix, se li recomana utilitzar aquest temps per revisar detingudament tota la informació proporcionada sobre el projecte i els seus riscos potencials, així com per consultar amb assessors financers si ho considera necessari. La sol·licitud d'anul·lació de la inversió, que no comportarà cap cost ni requerirà cap justificació, es podrà fer mitjançant l'enviament d'un correu a inversors@ecrowdinvest.com, en què es notifiqui la decisió adoptada.


Recomanacions:

A menys que vostè sigui un inversor professional o un inversor experimentat, Ecrowd li recomana no invertir quantitats per imports superiors als 1.000€ o, en cas de ser més gran, al 5% del seu patrimoni net líquid, calculat com els seus ingressos anuals nets més els seus actius financers (exceptuant immobles i fons de pensions) i restant la suma dels seus compromisos financers anuals (quotes de préstecs i lloguers).

La diversificació és l'estratègia més adequada per reduir el risc de les inversions.


Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de l'entitat sol·licitant: ENGINYERIA I AUTOMATISMES VIC, S.L. (EAVIC) i amb l'aval de la mercantil ENGINYERIA I APLICACIONS DE CONTROL, S.L. (INAC).

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Miquel

1.000€

Juana Teresa

1.000€

Marcos

1.000€

Adrià

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Jordi

1.000€

Juan Jose

1.000€

Enric

1.000€

Santi

1.000€

Jordijono

1.000€

Guillem

1.000€

David

1.000€

Albert

1.000€

Sandra

1.000€

Javier

1.000€

Estel

1.000€

Pablo

1.000€

Juli

1.000€

Mercè

1.000€

Albert

1.000€

Ermen

1.000€

Angel

1.000€

Just

1.000€

Jose

1.000€

Lucia

1.000€

Andrés

1.000€

Iñaki

1.000€

Ferran

1.000€

Sebastià

1.000€

Oriol

1.000€

Daniel

1.000€

Miquel

1.000€

Josep Maria

1.000€

Xavier

1.000€

Glòria

1.000€

Rosa

1.000€

Carlos

1.000€

Jesús

1.000€

Riccardo

1.000€

Marc

1.000€

Albert

1.000€

Roger

1.000€

Josep

1.000€

Gerard

975€

Josep

850€

Sylvain

800€

Jose Luis

775€

Albert

775€

José Antonio

750€

Ricard

750€

Vicent

750€

Jose Ignacio

725€

Josep M.

700€

Francesc

700€

Albert

700€

Tomás

625€

Oriol

600€

Javier

600€

Néstor

600€

Matias

550€

Javier

500€

Àlex

500€

Jordi

500€

Guillem

500€

Manel

500€

Albert

500€

Pol

500€

Albert

500€

José Alberto

500€

Raül

500€

Victor

500€

Arnau

500€

Carme

500€

Esteban

500€

Sergi

500€

Alejo

500€

Guillem

450€

Sergi

450€

Josep

425€

Nil

400€

Anna

400€

Roger

400€

Francesc

375€

Joan

325€

Jordi

300€

Higini

300€

Cristina

300€

Julià

300€

Marc

300€

Albert

300€

Alberto

300€

Pere

300€

Alexandro

300€

Miguel

275€

Teresa

275€

Gemma

275€

Rafael

250€

Josep

250€

Lourdes

250€

Pablo

250€

Jordi

250€

Jorge

250€

Ignasi

225€

Borja

200€

Carlos

200€

Enric

200€

Héctor

200€

Jordi

200€

Oscar

200€

Joan

200€

Victoria

200€

Maria Angeles

200€

Emilio

200€

Luisa

200€

Jesus

200€

Luis Alberto

175€

Pere Joan

175€

Jon Ander

175€

Yasi

175€

Alex

150€

David

150€

Audald

150€

Xosé

150€

Víctor M.

150€

Lorena

150€

Gorka

150€

Diana

125€

Roser

125€

Carlos

125€

Marc

125€

Sergi

125€

Guillem

125€

Marcus

125€

Víctor

125€

Luis

100€

Jordi

100€

Matthieu

100€

Sebastià

100€

Fina

100€

Ivan

100€

Albert

100€

Jose Manuel

100€

M. Carmen

100€

Nacho

100€

Pau

100€

Ferran

100€

Aleix

100€

Marc

100€

Lluís

100€

Xavi

100€

Anna

75€

Ilun

75€

Ricard

75€

Vicenç

75€

Sergio

75€

Mikel

75€

Josep

50€

Joaquin

50€

Aleix

50€

Xavier

50€

Silvia

50€

David

50€

Jordi

50€

Xabier

50€

Rafael

50€

Francisco

50€

Miquel

50€

Florencio

50€

Dolors

50€

Sergi

50€

David

50€

Ignasi

50€

Simon

50€

Joan Marc

50€

Marc

50€

Alberto

50€

Aureli

50€

Albert

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions