Red de Fibra Óptica para Almacelles - BIVID - (Lleida Wifi Networks)

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 67.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 147


100% 100%

Impacte positiu generat

Desenvolupament del territori facilitant la implantació de telecomunicacions de qualitat en poblacions amb necessitat de millorar la seva connectivitat.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de les inversions per al desplegament de xarxa local de fibra òptica a la població d'Almacelles (Segrià) per l’operadora Bivid.

Desplegament de fibra òptica (FTTH) a la població d’Almacelles amb l’objectiu de donar serveis de connectivitat , telefonia i televisió a 2.865 punts de connexió (habitatges, comerços i empreses) de la població.

El projecte permetrà dotar de cobertura de fibra òptica al 100% de la població. La distribució FTTH (fibra fins l’habitatge) permetrà arribar a tots els habitatges de la població amb una capacitat de fins a 1.000 Mbps.

S'espera que aquest desplegament propiciï un augment de les vendes de productes de connectivitat, a més, amb la botiga que disposen a la població es facilitarà als clients la contractació dels productes i serveis que comercialitzen.

Bivid disposa d’una plataforma de TV pròpia (bividTV) que permet gaudir de mes de 50 canals de TV premium, a més a més del canal local bivid Almacelles que permetrà a tots els clients que contractin el producte de fibra poder visualitzar el nou canal local de la població.




Tecnologia:

La infraestructura anomenada FTTH (Fiber To The Home) es troba emmarcada dins les tecnologies FTTx:

  • FTTN. Desplegament de fibra fins al node de la zona o població.
  • FTTC. Desplegament de fibra fins a l’illa d’edificis.
  • FTTB. Desplegament de fibra fins als edificis/blocs de pisos.
  • FTTH. Desplegament de fibra fins a cada llar.

D’aquestes 4, la FTTH es l’única que fa arribar fibra REAL fins a la llar i que permet unes garanties de servei i d’ample de banda molt superiors a les anteriors ja que, amb les altres, l’arribada fins a la llar es fa mitjançant cable de coure o coaxial.

Aquesta tecnologia permet arribar amb fibra fins a cada llar amb el major aprofitament de fibres en una població, gràcies a la tecnologia GPON o EPON que permet agregar fins a 128 usuaris a una sola fibra de sortida de la central.

El desplegament consta de diferents parts: el desplegament de la troncal fins arribar al municipi, el node d’agregació, la troncal i xarxa de distribució dins el municipi i el tram final d’usuari que anomenarem DROP.

El desplegament troncal fins al municipi és el cable que permet connectar diferents poblacions. Aquest pot arribar de diverses formes, via cables existents, via canalització existent, via canalització d’aigua de boca existent o, en alguns casos on encara no és viable fer arribar aquest cable directament, mitjançant un radioenllaç de gran capacitat. Aquest cable troncal generalment anirà des del node d’agregació més pròxim fins al node d’agregació de la població.

El node d’agregació és el punt on es concentraran totes les fibres dels usuaris, i depenent de la distància des del node d’agregació més pròxim caldrà que tinguem electrònica GPON instal·lada o podrà ser un punt totalment passiu.

La xarxa troncal i de distribució dins el municipi és l’estesa de cablejat fins al node d’agregació que s’instal·li fins a les CTO3 (les caixes on es connectaran els usuaris). Aquesta xarxa pot ser instal·lada tant per canalització existent com per façana seguint el traçat actual dels cables de coure.

El DROP només s’instal·larà quan l’usuari en qüestió decideixi contractar els serveis i per tant serà la instal·lació des del CTO fins al punt de servei de l’usuari.

FTTx = s’enten el grup de diferents tecnologies (FTTN, FTTX, FTTB, FTTH)

Entenem per electrònica GPON, la xarxa òptica passiva amb capacitat de 1.000Mb.


Garanties addicionals:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia addicional de l'afiançament dels dos administradors de la societat.





A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd




Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

8.000€

Bernabé

3.000€

Mabel

3.000€

Raquel

2.550€

Enric

2.550€

Jordi

2.000€

Jose

1.500€

Javier

1.000€

Ricard

1.000€

Jacinto

1.000€

Pere

1.000€

Antonio

1.000€

Jesús M.

1.000€

Jaume

1.000€

Ferran

1.000€

Jordi

1.000€

Marc

1.000€

Agustin

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Francesc

1.000€

Carlos Ilia

1.000€

Vicent

1.000€

Ernesto

1.000€

Miquel

1.000€

Xavier

1.000€

Pere

1.000€

Alberto

1.000€

Anna Maria

1.000€

Sandra

1.000€

Francesc

1.000€

Jose Maria

1.000€

Detlef

900€

Javier

500€

César

500€

Joaquim

500€

Miquel

500€

Enrique

500€

Jose

500€

Joan

500€

Angel

500€

Montserrat

500€

Toni

500€

Quim

500€

Annabel

450€

Jose Alberto

425€

Rosa

400€

Eduardo

400€

Josep

400€

Jordi

400€

Carlos

400€

Adrian

375€

Luis

325€

Juan Luis

300€

Carlos

300€

Ismael

300€

Miguel

300€

Pere Feliu

300€

Victoria

300€

Arnau

250€

Jesús

250€

Xavier

250€

Roger

250€

Florencio

250€

Leo

200€

Gemma

200€

Jordi

200€

Víctor

200€

Maria José

200€

Lorena

200€

Antonio

200€

Joaquin

175€

Igor

175€

Guillermo

150€

Thaïs

150€

Ferran

150€

Alejandro

150€

Marc

125€

Oscar

125€

Jordi

100€

Sergi

100€

Rafael

100€

Lorenzo

100€

Alvaro

100€

Josep

100€

Nicolas

100€

Gorka

100€

Joan

100€

Danel

100€

Manel

100€

Alfonso

100€

Gerard

100€

Joan Anton

100€

Jordi

100€

Alberto

100€

Ramón

100€

Jacobo

100€

Jose Luis

100€

Joan

100€

Eduardo

100€

Urtzi

100€

Judit

100€

Jorge Alfredo

100€

Alex

100€

Dani

100€

Jorge

75€

Jesus

50€

Oriol

50€

Jose Carlos

50€

Raul

50€

Jesús Manuel

50€

Jesús Maria

50€

Armand J.

50€

Eloy

50€

Javier

50€

M. Carmen

50€

Joan

50€

David

50€

Santiago

50€

Maria Angeles

50€

M.Angeles

50€

David

50€

Juan Manuel

50€

Ignacio

50€

Rubèn

50€

Guillem

50€

Joan Marc

50€

Joaquin

50€

Alvaro

50€

Enric

50€

Juana Maria

50€

Jordi

50€

Matthieu

50€

Nacho

50€

Carlos

50€

Marc

50€

Sergi

50€

Marcel

50€

Eñaut

50€

Carlos

50€

Noelia

50€

Dolores

50€

Jordi

50€

Juan Carlos

50€

Neritza

50€

Oscar

50€

Marc

50€

Jordi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions