Ampliación de la red de fibra óptica de l'Ametlla de Mar - Fase 5

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 50.050€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 48

Inversors: 105


100% 100%

Impacte positiu generat

Expansió de la xarxa de fibra òptica de l'Ametlla de Mar (Tarragona) a la urbanització Les Tres Cales i la població veïna de Camarles.

 


Resum del projecte:

Expansió de la xarxa de fibra òptica de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) a la urbanització Les Tres Cales i la població veïna de Camarles.

LA CALA FIBRA SL torna a finançar-se amb ECrowd! després d'haver obtingut anteriorment 100.000 € en 4 préstecs col·lectius per extendre la seva xarxa de fibra òptica al municipi.


 

DETALLS DEL PROJECTE DE L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE L'EMPRESA "LA CALA FIBRA, S.L."

1.- SITUACIÓ ACTUAL

L'operadora local "LA CALA FIBRA, S.L." actualment té una xarxa mixta de fibra òptica i ràdio que cobreix tot el municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i presta actualment tota mena de serveis de telecomunicacions a 1.260 clients.

La xarxa de fibra òptica (tipus GPON) està instal·lada a tot el nucli urbà del municipi, mentre que les urbanitzacions del voltant, amb més de 2.000 cases, es cobreixen amb una xarxa de ràdio (Wimax).

 

2.- PROJECTE DE NOVA AMPLIACIÓ DE LA XARXA

Atesa la positiva acollida dels serveis que ofereix l'empresa LA CALA FIBRA, com a resultat d'una gestió personalitzada dels mateixos, l'administració de l'empresa ha decidit iniciar una nova ampliació de la xarxa de fibra òptica, per estendre-la al municipi veí de Camarles i per a també instal·lar una altra torre de distribució de senyals de ràdio, amb el sistema Wimax, a la urbanització "Les Tres Cales" del mateix municipi.

 

3.- ZONES A COBRIR AMB AQUESTA AMPLIACIÓ DE LA XARXA

El municipi de Camarles té una extensió de 25 Km2 i un padró de 3.349 habitants. Al municipi hi ha 1.245 habitatges de primera residència i 151 de segona residència. A part del nucli urbà principal, al municipi hi ha tres nuclis urbans més: la Granadella, Ligallo del Gànguil i Ligallo del Roig.

La urbanització "Les Tres Cales" del municipi de l'Ametlla de Mar, és una àrea residencial especialment de segones residències que acull més de 2.000 cases. Està situada a uns 2 km. del nucli urbà i abasta una superfície aproximada de 3,5 Km2. Els propietaris són 32% espanyols, el 21% francesos, el 12% anglesos, 9% belgues, 6% alemanys, i la resta d'altres nacionalitats europees.

 

4.- TECNOLOGIES DE LA XARXES QUE S'AMPLIEN

-La xarxa de fibra òptica es desplegarà amb la tecnologia FTTH-GPON, que permet l'accés a internet i a serveis associats per cada enllaç a velocitats de 2 o més Gb/s en els dos sentits i permet el transport de senyal, sense amplificació, a distàncies de fins a uns 20 km., cosa que facilita una connexió simètrica a velocitats d'entre 100 i 1.000 Mb/s.

-El sistema d'accés via ràdio a clients que utilitza l'empresa LA CALA FIBRA és la tecnologia Wimax basada en l'estàndard 802.11ac, que utilitza les freqüències d'ús lliure de 5,8 Gz., que pot arribar a una cobertura de qualitat de fins a 15 km. i proveir velocitats de connexió simètrica a internet superiors als 40 Mb/s.

 

5.-RESULTATS ESPERATS I IMPACTES SOCIALS

Amb les esmentades ampliacions de xarxes s'esperen els següents resultats:

- Contractació de 850 nous clients durant els propers tres anys

- Increment de la facturació mitjana mensual en un 25%

- Reducció de la demanda insatisfeta que hi havia per manca de cobertura de banda ampla

Els consegüents impactes socials que s'obtindran seran els següents:

- Satisfacció de la demanda pendent de molts residents de la urbanització "Les Tres Cales" que es troben fora de l'actual àrea de cobertura, i que d'alguna manera se senten aïllats.

- Millora del grau de satisfacció per l'increment del nivell de qualitat del servei d'accés per ràdio, a la zona de "Les Tres Cales".

- Satisfacció general dels residents i empreses per disposar de la mateixa oferta de servei de telecomunicacions que a les grans ciutats, a preus més competitius i amb una atenció més propera a ells duta a terme per persones del seu mateix municipi.

 

6.- IMATGES DE LES ZONES A COBRIR AMB AQUESTA AMPLIACIÓ DE LA XARXA

Camarles

Urbanització ”Les Tres Cales“ de L’Ametlla de Mar

 


 

videos del projecte

Carles Bock, Director General de La Cala Fibra SL, explica la seva experiència amb el crowdlending, després d'haver finançat ja 3 dels 4 primers trams del préstec amb ECrowd!

Presentació oficial del projecte Cala Fibra a la població de l'Ametlla de Mar
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Ricard

2.000€

Rosa

1.000€

Iván

1.000€

José Maria

1.000€

Gerard

1.000€

Hugo

1.000€

Jordi

1.000€

Coral

1.000€

Luis Miguel

1.000€

Jordi

1.000€

Josep M.

1.000€

Alejandro

1.000€

Joan

1.000€

Francesc

1.000€

Toni

1.000€

Josep

1.000€

Carles

1.000€

Kristophe

1.000€

César

1.000€

Enrique

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Ferran

1.000€

Joan

1.000€

Andrés

1.000€

Miquel

1.000€

Francisco Javier

1.000€

Miguel Angel

1.000€

Félix

1.000€

Mabel

1.000€

Rosa

975€

Anna

950€

Carles

700€

Javier

500€

M. Carmen

500€

Sabine

500€

Enric

500€

Victoria

500€

Enric

500€

Alfons

500€

Raúl

500€

Montse

500€

Manel

500€

Santiago

500€

Jordi

500€

Ricardo

500€

Chantal

500€

Josep M.

500€

Carles

500€

Silvia

500€

Manuel

400€

Jesús

400€

José

375€

Jordi

300€

Oriol

300€

Lorena

300€

Iñigo

300€

Carlos

300€

Joan

300€

Matthieu

250€

Eduardo

250€

Antonio

250€

Juan Carlos

250€

Jose Luis

250€

Eñaut

250€

-

250€

Maria Teresa

225€

Ángel Daniel

200€

Alvaro

200€

Sergi

200€

Alvaro

200€

Antonio

200€

Ladislao

150€

Albert

150€

Ignacio

150€

Esther

150€

Alex

125€

Aitor

125€

Joan Marc

125€

Jordi

100€

Jordi

100€

Armand J.

100€

Noelia

100€

Luis

100€

Sergi

100€

Raúl

100€

Javi

100€

Fernando

100€

Marc

100€

M.Angeles

100€

Carlos

100€

Igor

100€

Manuel

50€

Jesús Manuel

50€

Roman

50€

Andrés

50€

Aitor

50€

David

50€

Carlos

50€

Daniel

50€

Manuel

50€

Jaizki

50€

Jaime F.

50€

Juan Carlos

50€

Lorenzo

50€

Ferran

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions