Red de Fibra Óptica para San Javier - CONECTA MAR MENOR - Murcia

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 57.700€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 140


100% 100%

Impacte positiu generat

Millora de la qualitat de les telecomunicacions i desenvolupament de l'economia local.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu per realitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica a la localitat de San Javier (Murcia).

Amb aquest préstec col·lectiu a l'operadora CONECTA MAR MENOR, es podran connectar a la xarxa de fibra òptica més de 600 noves llars i comerços de la localitat en els propers 2 anys. Actualment ja hi ha 80 usuaris en llista d'espera, que aconseguiran una gran millora en la qualitat de les seves telecomunicacions .

Amb aquest projecte es pretén generar un impacte positiu a la localitat de San Javier i els seus veïns, alhora que es faclititarà la creació o ampliació d'empreses per les facilitats de connectivitat.

Amb aquesta inversió es possibilita que les empreses hi puguin mantenir les seves seus o s'hi instal·lin de nou, de manera que s'evita la seva migració cap a altres zones industrials amb millors telecomunicacions. S'afavorirà el desenvolupament econòmic del teixit empresarial del municipi amb la conseqüent millora de l'ocupació.

I a nivell de l'usuari domèstic, es permetrà el desenvolupament del teletreball amb una fiabilitat destacable, i es possibilitarà el millorar la vida familiar conciliada amb la feina. També es facilitarà l'accés a la informació per als joves estudiants en les mateixes condicions dels seus companys que habiten a ciutats més grans.


Garanties:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal i il·limitada de la societat sol·licitant, i a més a més amb l'afiançament solidari de l'empresa matriu AVANZA SOLUTIONS (Despliegue de Redes de Telecomunicaciones, S.L.).


Tecnologia:

La infraestructura anomenada FTTH (Fiber To The Home) es troba emmarcada dins les tecnologies FTTx:

-         FTTN. Desplegament de fibra fins al node de la zona o població.

-         FTTC. Desplegament de fibra fins a l’illa d’edificis.

-         FTTB. Desplegament de fibra fins als edificis/blocs de pisos.

-         FTTH. Desplegament de fibra fins a cada llar.

 

D’aquestes 4 la FTTH es l’única que arriba fibra REAL fins a la llar i que permet unes garanties de servei i ample de banda molt superiors a les anteriors ja que les altres l’arribada fins a la llar la fan mitjançant coure o coaxial.

Aquesta tecnologia permet arribar amb fibra fins a cada llar amb el major aprofitament de fibres en una població, gràcies a la tecnologia GPON o EPON que permet agregar fins a 128 usuaris a una sola fibra de sortida de la central.

El desplegament consta de diferents parts, el desplegament de la troncal fins arribar al municipi, el node d’agregació, la troncal i xarxa de distribució dins el municipi i el tram final d’usuari que anomenarem DROP.

El desplegament troncal fins al municipi és el cable que permet connectar diferents poblacions, pot venir de varies formes, via pels existents, via canalització existent, via canalització d’aigua de boca existent o en alguns casos on encara no és viable fer arribar aquest cable directament mitjançant un radioenllaç de gran capacitat. Aquest cable troncal generalment anirà des del node d’agregació més pròxim fins al node d’agregació de la població.

El node d’agregació és el punt on es concentraran totes les fibres dels usuaris, depenent de la distància des del node d’agregació més pròxim caldrà que tinguem electrònica GPON instal·lada o podrà ser un punt totalment passiu.

La xarxa troncal i distribució dins el municipi és l’estesa de cablejat fins al node d’agregació que s’instal·li fins a les CTO3 (Les caixes on es connectaran els usuaris). Aquesta xarxa pot ser instal·lada tant per canalització existent com per façana seguint el traçat actual dels cables de coure.

El DROP només s’instal·larà quan l’usuari en qüestió decideixi contractar els serveis i per tant serà la instal·lació des del CTO fins al punt de servei de l’usuari.

En principi, d’obra civil no cal fer-ne a no ser que les canalitzacions estiguin obstruïdes.

FTTx = s’enten el grup de diferents tecnologies (FTTN, FTTX, FTTB, FTTH)

Entenem per electrònica GPON, la Xarxa òptica passiva amb capacitat de 1.000Mb

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

10.000€

Esther

4.700€

Miguel Angel

3.650€

Raquel

2.500€

Mabel

2.000€

Pablo

1.050€

Antonio

1.000€

Francisco

1.000€

Angel

1.000€

Rafael

1.000€

Bernabé

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Esteban

1.000€

Juan Carlos

1.000€

José Maria

1.000€

Luz

1.000€

Francesc

1.000€

Jose

900€

Jaime

800€

Daniel

800€

Hugo

700€

Albert

650€

Jordi

600€

Javier

500€

Enrique

500€

Jose

500€

Núria

500€

Roger

500€

Luis Miguel

500€

Daniel

500€

José

500€

Álvaro

425€

Carlos

400€

Rosa

400€

Pau

400€

Josep Maria

400€

Miguel

375€

Eduardo

350€

José Maria

325€

Juan Luis

300€

Alejandro

300€

Carlos

300€

Josep

300€

Francisco

300€

Iñigo

300€

Rafael

250€

Matthieu

225€

Ferran

225€

Miguel

200€

Jordi

200€

Enrique

200€

Marcos

200€

Manel

200€

Jordi

200€

Jesús

200€

Jordi

200€

Gerard

200€

Silvia

200€

Nacho

200€

Antonio

200€

Joaquim

200€

Raquel

150€

Lorena

150€

Félix

150€

Rosa Maria

150€

Judit

150€

Pilar

125€

Joan Marc

125€

Borja

125€

Lorenzo

100€

Leo

100€

Jordi

100€

Albert

100€

Santiago

100€

Joan

100€

Ricardo

100€

Guillermo

100€

Alfonso

100€

Eñaut

100€

Quim

100€

Juana Maria

100€

Sergio

100€

Carlos

100€

Juan Manuel

100€

César

100€

Alberto

100€

Maria Angeles

100€

Urtzi

100€

M. Carmen

100€

Jordi

100€

Consol

100€

Arthur

100€

Eva

100€

Armand J.

100€

Angel

100€

Jordi

75€

Antonio

75€

Dani

75€

Alvaro

75€

Jose Carlos

75€

Adrián

75€

Jaime

75€

Marcel

75€

Jesús Maria

50€

Matias

50€

Sergi

50€

Jesús Manuel

50€

Carlos

50€

Oscar

50€

Jorge

50€

Joaquin

50€

Laurent

50€

Jordi

50€

Juan Antonio

50€

Alina

50€

Javier

50€

David

50€

Alberto

50€

Sergi

50€

Eloy

50€

Jesus

50€

Ignacio

50€

Carlos

50€

Xabier

50€

Joan

50€

Jesús

50€

Guillem

50€

Peter M.

50€

M.Angeles

50€

Joaquin

50€

Alejandro

50€

Jordi

50€

Cristian

50€

Jordi

50€

German

50€

Miquel

50€

Stephan

50€

Eduardo

50€

Jose Alberto

50€

Gustavo

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions