Iluminación LED para el IES Sanchis Guarner - GLOBALUZ-2 - Silla (Valencia)

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 46.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 114


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció del consum energètic, de les emissions de CO2 i millora en la qualitat de la il·luminació del centre educatiu.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de la il·luminació LED per a un l'institut de secundària Manuel Sanchís de (Silla) València.

Reducció del consum energètic, de les emissions de CO2 i millora en la qualitat de la il·luminació del centre educatiu.Descripció del projecte:

Globaluz S.L, com a proveïdor de serveis energètics registrat en el Ministeri d'Indústria i al I.D.A.E i un dels socis de l'Associació Nacional d'Empreses de Serveis Energètics (ANESE), ha signat un contracte amb el I.E.S. Manuel Sanchís de Silla (València) per a l'externalització del servei energètic durant 36 mesos sota el model d'estalvis garantits pel qual Globaluz es fa càrrec de les factures energètiques durant aquest període i de les inversions necessàries per aconseguir l'estalvi energètic i econòmic previst durant aquest període.

L' estalvi previst anual s'ha estimat en 43.730 kWh/any, un 65% del consum actual. El que suposa addicionalment una reducció d'emissions de CO2 estimada en 16 tm/any.

El finançament servirà per escometre totes les inversions necessàries per substituir els actuals elements d'il·luminació del I.E.S. Manuel Sanchís per il·luminació LED, amb els quals s'aconseguirà l'estalvi energètic necessari per poder amortitzar la inversió, juntament amb la disminució de la potència de la instal·lació i la millora en el preu dels kWh de les factures energètiques.


 


La tecnologia LED:

Bàsicament, els 5 elements fonamentals d'una lluminària LED són: El Xip, el controlador o font d'alimentació, la placa base, el sistema de gestió de calor del llum i finalment l' òptica de l'aparell. La base d'aquests elements és fonamental perquè les nostres lluminàries tinguin:

• Gran eficàcia energètica

• Llarga vida útil

• Gran qualitat de la llum

• Encesos instantanis

• Absència de parpelleigs

El xip LED està fabricat amb un material semiconductor (carbur de silici) d'uns 5 mil·límetres, capaç de generar llum quan se li aplica corrent. El xip és el veritable cor d'una lluminària LED ja que d'ell dependrà en gran mesura la qualitat i durada de la nostra lluminària. Sobre la seva base es dipositen diferents materials, la barreja és la que dóna el color i la qualitat de la llum. El xip està protegit mitjançant una capa de policarbonat.

Un altre aspecte a considerar són les fonts d'alimentació o controladors. En la il·luminació LED, a contrario que passa amb la il·luminació fluorescent o incandescent, les lluminàries no es connecten directament al corrent elèctric, sinó que ho fan a través d'un driver que s'ocupa de transformar la tensió la a les necessitats de la lluminària.

Bàsicament els driver LED compleixen dues funcions:

• Transformen el corrent. De altern (CA) a continu (CC)

• Adapten el voltatge de sortida a les necessitats del LED. Els LED causa del seu baix consum, funcionen amb tensions molt baixes, de manera que una tensió elevada no només no funcionaria sinó que els cremaria.

La placa és l' encarregada de suportar totes les connexions dels altres components de la lluminària, connexions com el xip o el sistema de dissipació de la calor. Depenent del tipus de gestió tèrmica utilitzada la placa pot estar fabricada de diferents components conductors (alumini o coure) o diferents capes.

La dissipació de la calor és potser una de les claus més desconegudes per al funcionament i durada de les lluminàries LED. Els LED en si no emeten calor (es diu llum freda), però això no vol dir que la lluminària no generi calor i és precisament la gestió d'aquesta calor és el que influeix en la durada i funcionament del llum LED. En el cas dels LED, la calor (al contrari que una bombeta incandescent) surt en la direcció contrària a la llum. Per aquest motiu cal "extreure" aquesta calor, ja que fins al 90% de l'energia pot arribar a perdre.

L' òptica és un dels factors clau en el funcionament i durada de les lluminàries LED i afecta de manera important en el tipus d' il·luminació que donen les lluminàries. L' òptica de les lluminàries està composta per un conjunt de lents que determinen la distribució de la llum emesa, les lents poden variar en forma i composició en funció de les necessitats de distribució de la llum que requereixi la lluminària.

L' òptica d'una lluminària LED es basa en el disseny de miralls, lents i elements que ajudin a controlar la llum projectada. L' òptica és fonamental per a l'eficiència de la lluminària. Els fars dels cotxes són un dels exemples més clars d'òptica, les propietats físiques de les lents de vidre permeten al feix de llum amplificar i intensificar el seu abast. Les òptiques ajuden a dirigir la llum, augmentar la seva intensitat o protegir-nos d'enlluernaments.


 

Garanties addicionals del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta també amb l'aval personal de l'administrador i soci principal de Globaluz, S.L.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

1.000€

Raquel

1.000€

Judit

1.000€

Detlef

1.000€

Daniel

1.000€

Manuel

1.000€

Enrique

1.000€

Paqui

1.000€

Joan

1.000€

Alejandro

1.000€

Francisco Javier

1.000€

Esther

1.000€

David

1.000€

José

1.000€

Juan Manuel

1.000€

José Antonio

1.000€

José Antonio

1.000€

Albert

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Juan Jose

1.000€

Ferran

1.000€

Alex

1.000€

Jorge

1.000€

Silvia

1.000€

Miguel

1.000€

Andrés

1.000€

Gabriel

1.000€

Jordi

975€

Antonio

750€

Ignacio

650€

Carlos

600€

Enrique

500€

Javier

500€

Juan Luis

500€

Miguel Angel

500€

Eduardo

500€

Arnau

500€

Maria José

500€

Heike

500€

Catalina

500€

Jordi

500€

Olga

500€

Margarita

500€

Angel

500€

Carlos

475€

Igor

450€

Jordi

400€

Carlos

400€

Fernando

400€

Iñigo

400€

Marcel

400€

Josep Maria

350€

Iván

325€

Jordi

325€

Roman

300€

Luis

300€

Alicia

250€

Enrique

200€

Víctor

200€

Urtzi

200€

Juana Maria

175€

Guillermo

175€

Sandra

175€

Joaquim

150€

Lorena

150€

Ricardo

150€

Antonio

125€

Oriol

100€

Manel

100€

Armand J.

100€

Antonio

100€

Ricardo

100€

Eva

100€

Alejandro

100€

Sergio

100€

Jordi

100€

Elena

100€

Eloy

100€

Lorenzo

100€

Victor

100€

Guillermo

100€

Rafael

100€

Joan Anton

100€

Míriam

100€

Jose Ramon

75€

Nil

75€

Alvaro

75€

Albert

75€

José Maria

75€

Borja

75€

Jesús Manuel

50€

Matthieu

50€

Jose María

50€

Stephan

50€

Ignacio

50€

Joaquin

50€

Luis Miguel

50€

Ferran

50€

Cristina

50€

Marc

50€

Miquel

50€

David

50€

Francisco

50€

M. Carmen

50€

Juan

50€

Noelia

50€

Alina

50€

Fernando

50€

Andres

50€

Manuel

50€

Víctor Gelasio

50€

Anastasios

50€

Maria del Pino

50€

Eñaut

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions