Red de Fibra Óptica para Muntanyola - GOUFONE-2 - Muntanyola

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 80.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 140


100% 100%

Impacte positiu generat

Desenvolupament del territori amb la implantació de telecomunicacions d'alta velocitat a poblacions que no en disposaven.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de les inversions per al desplegament de la xarxa local de fibra òptica al municipi de Muntanyola (Osona) per l’operadora Goufone.

Goufone, desplegarà una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat amb fibra òptica que servirà per proporcionar un servei disponible al públic per facilitar la connectivitat de les persones usuàries particulars, empreses i institucions en la població de Muntanyola.

La intenció de Goufone és arribar sempre al màxim d’usuaris prioritzant uns criteris tant d’eficiència de recursos així com de demanda del servei, amb la voluntat de donar servei al màxim nombre de municipis possible, però evitant tant la duplicitat de xarxes com que hi hagi poblacions que no rebin el servei.

Es tracta del segon préstec col·lectiu de l'empresa Goufone a ECrowd!


Detalls del projecte:

Amb aquest préstec col·lectiu es podran connectar a la xarxa de fibra òptica més de 150 noves llars i comerços d´aquestes localitats, que actualment estan en llista d'espera, i que aconseguiran una gran millora en la qualitat de les seves telecomunicacions.

L’impacte en el municipi s’evidencia pels sols fet d’implicar una millora significativa en la qualitat de les telecomunicacions dels seus habitants.

En primera instància, la xarxa de fibra òptica facilita que les empreses puguin mantenir les seves seus o s’hi instal·lin de nou, de manera que s’eviti la seva migració cap a una altra zona industrial amb millors comunicacions. També afavoreix el desenvolupament econòmic del teixit empresarial del municipi amb la conseqüent millora de l’ocupació.

A nivell d’usuari domèstic, permet el desenvolupament del teletreball amb una fiabilitat destacable, per a poder millorar una vida familiar combinada amb el treball a distància. També permet l’accés a la informació per als estudiants en les mateixes condicions dels seus companys que habiten a zones més urbanes.

Pel que fa al medi ambient, es prioritza sempre l’ús de les canalitzacions existents per provocar el menor impacte possible. Fins i tot es fa servir una nova tècnica que utilitza les canalitzacions generals d’aigua per portar la xarxa de fibra òptica a habitatges més aïllats geogràficament.

Vídeo de la presentació d'aquest projecte als veïns de Muntanyola.


Foto: Xerrada informativa per als veïns de Muntanyola


Aparicions a la premsa:

 28/10/2017: El Punt Avui: Projecte de ‘crowdlending’ per a la fibra òptica

 25/06/2017: TV3 - Generació Digital: Desplegament de fibra òptica per canalització d'aigua


Tecnologia:

La infraestructura anomenada FTTH (Fiber To The Home) es troba emmarcada dins les tecnologies FTTx:

  • FTTN. Desplegament de fibra fins al node de la zona o població.
  • FTTC. Desplegament de fibra fins a l’illa d’edificis.
  • FTTB. Desplegament de fibra fins als edificis/blocs de pisos.
  • FTTH. Desplegament de fibra fins a cada llar.

 

D’aquestes 4, la FTTH es l’única que fa arribar fibra REAL fins a la llar i que permet unes garanties de servei i d’ample de banda molt superiors a les anteriors ja que, amb les altres, l’arribada fins a la llar es fa mitjançant cable de coure o coaxial.

Aquesta tecnologia permet arribar amb fibra fins a cada llar amb el major aprofitament de fibres en una població, gràcies a la tecnologia GPON o EPON que permet agregar fins a 128 usuaris a una sola fibra de sortida de la central.

El desplegament consta de diferents parts: el desplegament de la troncal fins arribar al municipi, el node d’agregació, la troncal i xarxa de distribució dins el municipi i el tram final d’usuari que anomenarem DROP.

El desplegament troncal fins al municipi és el cable que permet connectar diferents poblacions. Aquest pot arribar de diverses formes, via cables existents, via canalització existent, via canalització d’aigua de boca existent o, en alguns casos on encara no és viable fer arribar aquest cable directament, mitjançant un radioenllaç de gran capacitat. Aquest cable troncal generalment anirà des del node d’agregació més pròxim fins al node d’agregació de la població.

El node d’agregació és el punt on es concentraran totes les fibres dels usuaris, i depenent de la distància des del node d’agregació més pròxim caldrà que tinguem electrònica GPON instal·lada o podrà ser un punt totalment passiu.

La xarxa troncal i de distribució dins el municipi és l’estesa de cablejat fins al node d’agregació que s’instal·li fins a les CTO3 (les caixes on es connectaran els usuaris). Aquesta xarxa pot ser instal·lada tant per canalització existent com per façana seguint el traçat actual dels cables de coure.

El DROP només s’instal·larà quan l’usuari en qüestió decideixi contractar els serveis i per tant serà la instal·lació des del CTO fins al punt de servei de l’usuari.

En principi, d’obra civil no cal fer-ne a no ser que les canalitzacions estiguin obstruïdes.

FTTx = s’enten el grup de diferents tecnologies (FTTN, FTTX, FTTB, FTTH)

Entenem per electrònica GPON, la xarxa òptica passiva amb capacitat de 1000Mb


 

 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

8.000€

Raquel

3.000€

Miquel

3.000€

Amaya

2.500€

David

2.500€

Alberto

2.500€

Antonio

2.000€

Bernabé

2.000€

Josep

2.000€

Maurici

2.000€

Jordi

2.000€

Enric

2.000€

Enric

2.000€

José Maria

1.675€

Jesús M.

1.525€

Ferran

1.500€

Josep M.

1.500€

Josep

1.375€

Miguel

1.225€

Jordi

1.100€

Jordi

1.000€

Pere

1.000€

Romina

1.000€

Josep

1.000€

Pere

1.000€

Montserrat

1.000€

Juan Carlos

1.000€

Andrés

1.000€

Josep

1.000€

José Antonio

1.000€

Baldomer

1.000€

Joan

1.000€

Detlef

900€

Luis

800€

Ricard

750€

Ferran

700€

Ramón

700€

Carles

675€

Angel

600€

Mabel

600€

Jaime

600€

Judit

500€

Josep

500€

Rosa

500€

Carles

500€

Guillem

500€

Enrique

500€

Eduardo

400€

Jordi

400€

Roberto

375€

Juan Luis

375€

Joaquim

325€

Annabel

300€

-

300€

Manel

300€

Josep Maria

300€

Enric

300€

Alfons

300€

Oriol

300€

Gemma

300€

Dionisio

275€

Matilde

250€

Jesús

250€

Rafael

250€

Fernando

250€

Félix

250€

Marta

250€

Lluis

250€

Iñigo

250€

Carlos

200€

Miguel

200€

Víctor

200€

Joan

200€

Miquel

200€

Cristina

200€

Manuel

200€

Javier

200€

Jordi

175€

Alvaro

150€

Lorenzo

150€

Toni

150€

Urtzi

150€

Ivan

150€

Óscar

150€

Dani

125€

Jordi

125€

Roberto

125€

Matthieu

100€

Eloy

100€

Noelia

100€

Javier

100€

Xabier

100€

Sergi

100€

Jesús Maria

100€

Victor

100€

Antonio

100€

Guillem

100€

M. Carmen

100€

Armand J.

100€

Albert

100€

Leo

100€

Danel

100€

Jordi

100€

Joan Anton

100€

Jesus

75€

Isabel

75€

Luis

75€

Jose Carlos

75€

José Alberto

75€

Oscar

75€

Jordi

75€

Carlos

50€

Santiago

50€

Marc

50€

Raul

50€

Peter M.

50€

Alina

50€

Joaquin

50€

Jordi

50€

Sergio

50€

Fernando

50€

David

50€

Nil

50€

David

50€

Edgar

50€

Oriol

50€

Jordi

50€

Adrian

50€

Ladislao

50€

Javi

50€

Jesús

50€

Antonio

50€

Sergio

50€

Francisco

50€

Enric

50€

Alejandro

50€

Jesus

50€

Juana Maria

50€

Maria Angeles

50€

Sergi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions