Mejoras en la climatización del Gran Firal Espai Empresarial - Figueres

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 20.600€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 8


100% 100%

Impacte positiu generat

Adaptació de les instal·lacions de climatització del Gran Firal Empresarial de Figueres a les noves necessitats després del Covid-19

Resum del projecte a financiar:

Renovació de les instal·lacions de climatització i aire condicionat del GRAN FIRAL ESPAI EMPRESARIAL de Figueres per adaptar-les a les noves necessitats després del Covid-19.Presentació del GRAN FIRAL ESPAI EMPRESARIAL de Figueres:

L'espai empresarial Gran Firal situat a Figueres ofereix oficines i despatxos de lloguer amb tots els serveis a emprenadors, pimes i empreses perquè puguin treballar des del primer dia amb la mínima inversió. Disposa de 38 despatxos de diferents mides (des de 15 m2 fins a 80m2), locals comercials i una sala de reunions per a convencions i conferències.

Lloguer d'oficines i despatxos.

Sales de reunions per a convencions i conferències.

Pàrquing gratuïtProjecte "Km0": durant la primera setmana, la inversió estarà restringida a l'àmbit d'actuació de l'empresa prestatària   


Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió i la modalitat amb la què fer l'aportació dels fons.

- Convida els teus amics a participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de la societat sol·licitant, MONTEYS OLMEDO INVER SL, així com amb l'afiançament solidari de les dues sòcies i administradores.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Maria Carmen

7.500€

-

7.500€

Sonia

2.500€

Raul

2.000€

Ernest

725€

Carme

200€

Carme

100€

Jordi

75€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions