Mejoras para el cultivo del olivar de montaña en Les Garrigues - HENRI MOR-3 - Juncosa

Alimentació

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 22.775€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 41

Inversors: 46


100% 100%

Impacte positiu generat

Desenvolupament de l'agricultura ecològica i impuls econòmic de zones rurals.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu d'un conjunt de millores en el cultiu de l'olivar de muntanya, orientat a la producció d'Oli d'Oliva Verge Extra ecològic d'alta qualitat a Les Garrigues.
Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd!. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has invertit anteriorment en aquesta empresa, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la cartera d'inversions.


Descripció del projecte:

L'Olivar de Muntanya es caracteritza per la seva baixa productivitat però constitueix un refugi de Biodiversitat segons la WWF. Un estudi de l'Institut d'Agricultura Sostenible i la Universitat Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla sobre l'olivar de muntanya, extrapolable a altres regions, ha conclòs que, en 250 anys, s'ha perdut entre el 29% i el 40% del sòl fèrtil. Constitueix a més un element fonamental per al desenvolupament rural, el manteniment del paisatge i de l'ecosistema i en la creació de riquesa i ocupació.

En aquest sentit, a HENRI MOR ens hem plantejat un conjunt d'accions que permetin incorporar millores en el cultiu de l'Olivar de Muntanya orientat a la producció d'Oli d'Oliva Verge Extra Ecològic d'alta qualitat. Aquestes millores permetran augmentar la rendibilitat, contribuir a la biodiversitat i l'economia rural, i a oferir als consumidors un producte diferenciat amb un increïble perfil sensorial. A més, es realitzaran activitats de Oleoturisme educatiu.


Millores a incorporar amb aquest projecte:

-Projecte de revaloració de residus

-Incorporació d'espècies per a l'augment de productivitat i el control de plagues

-Optimitzar condicions agronòmiques i del maneig del sòl

-Estudis de sòl, matèria grassa i humida i estudis de les plantacions d'oliva

-Aplicació d'estratègies contra l'erosió

-Aprofitament d'àrees amb alt pendent sense ús.

-Incorporació d'altres produccions com les tòfones per augmentar la rendibilitat.

-Estudi de evotranspiració i humitat en l'olivar.

Pressupost total: 34.436 €Impacte positiu:

-Promoció de l'agricultura ecològica i impuls econòmic de zones rurals

-Augment de la biodiversitat

-Disminució de l'erosió

-Rescat i valorització de l'olivar de muntanya

-Model de producció replicable

-Major control de la qualitat de l'oliva indispensable per obtenir AOVEs Premium.

-Augment de la producció

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Henri

3.000€

Raquel

2.500€

Yamila

2.475€

Erika

2.075€

Bernabé

2.000€

Ernest

1.000€

Néstor

1.000€

Rebeca

625€

Josep M.

600€

Marc

525€

Roberto

500€

Jordi

500€

Daniel

500€

Jesús M.

500€

Lorenzo

300€

Jeymi

300€

Anna

300€

Mariana

275€

Luis Miguel

275€

Albert

275€

Jaime

225€

César

225€

Jennifer

200€

David

200€

M. Àngels

200€

Ramon

200€

Rosa

200€

Javier

200€

Carme

200€

Joan Marc

150€

Katherine

150€

Jose Carlos

125€

Thais

100€

José Alberto

100€

Gerard

100€

Isabel

100€

Joan

100€

Beatriz

75€

Vicenç

50€

Gerard

50€

Jordi

50€

Antonio

50€

David

50€

Sergi

50€

Jesús Manuel

50€

Dani

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions