Ampliación de la red de fibra óptica de Centelles - tramo A

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 25.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 30


100% 100%

Impacte positiu generat

Ampliació de la xarxa local de fibra òptica de Centelles a 900 nous usuaris, aconseguint la millora del seu benestar i la seva competitivitat

La fibra òptica: connexió de banda ampla a internet per a tothom

La fibra òptica és la tecnologia que permet a les llars i a les empreses estar connectats a internet i el món a una velocitat de transmissió molt ràpida i eficient. Encara avui, el percentatge de població que gaudeix d'aquesta tecnologia és molt petit i gairebé sempre està limitat a les grans ciutats. Quan el president de Telefónica va ser interpel·lat sobre les seves inversions en fibra òptica va manifestar que "Hi ha alcaldes que em demanen fibra òptica en el seu poble però Telefónica no és una ONG" i va afegir que "A Espanya s'exigeix que hi hagi banda ampla a pobles que no hi ha ni aigua".

La xarxa local de Centelles

Presentem el projecte d'inversió en forma de préstec col·lectiu per a l'ampliació de la cobertura de la xarxa local de fibra òptica de la població de Centelles, a la província de Barcelona, de 7.000 habitants. Centelles ja és molt especial des del el punt de vista energètic, perquè des del 1926 disposa de la seva pròpia empresa municipal comercialitzadora d'energia elèctrica.

FIBRA ÒPTICA CENTELLES SL és un operador local privat del mateix grup que ja ha finançat amb èxit anteriorment l'ampliació de la xarxa de fibra òptica de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) amb ECrowd!, que està desenvolupant des de 2013 una xarxa de fibra òptica local FTTH a Centelles (Osona). Aquest operador local necessita ara finançar una inversió de 75.000 €, que aquí estructurem en 3 trams consecutius de 25.000 €.

Impacte de la inversió

La inversió farà possible que arribin les telecomunicacions de fibra òptica a 900 nous clients (llars i empreses) de Centelles fins a 2018, millorant així el seu benestar i la seva competitivitat.

Organisme verificador tècnic extern del projecte:

CTTC

 


Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.


 

 

videos del projecte

Carles Bock, Director General de FIBRA OPTICA CENTELLES SL, explica la seva experiència amb el crowdlending, després de completar amb èxit el finançament amb ECrowd! de l'ampliació de la xarxa de fibra òptica de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

-

4.000€

Ferran

3.000€

Jaume

2.000€

Jesus

2.000€

César

1.525€

Detlef

1.200€

Esther

1.200€

Urtzi

1.000€

David

1.000€

Rosa Maria

1.000€

Gemma

1.000€

Alex

975€

Jordi

750€

Luis

600€

Silvia

600€

Guillermo

500€

Lorena

475€

Míriam

400€

Pere

325€

Maria José

300€

Jordi

300€

Alfonso

250€

Jorge Alfredo

200€

Joaquin

100€

Matthieu

50€

Mercedes

50€

M. Soledat

50€

Leopoldo

50€

Juan Carlos

50€

Jaizki

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions