Reforma de la fachada en edificio de viviendas de Sevilla - Tomares

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 16.450€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 48

Inversors: 69


100% 100%

Impacte positiu generat

Préstec col·lectiu per a la reforma de la façana d'un edifici d'habitatges de Sevilla

Descripció:

El projecte a finançar col·lectivament consisteix en la restauració de la façana, incloent els balcons, paraments verticals del terrat i altres elements constructius.


Detall de les actuacions a realitzar:

  • Neteja de façana amb bomba d'aigua a pressió per eliminar brutícies.

  • Sanejat i segellat de fissures i esquerdes.

  • Aplicació a la façana de 2 capes de revestiment petri llis d'alta protecció.

  • Substitució de sostres de pladur a balconeres i aplicació de revestiment.

  • Raspallats d'òxids i sanejament general en ferramentes diverses, i aplicació d'esmalt sintètic anticorrosiu.

  • Sanejament, neteja i reparació d'altres petits elements.


Altres aspectes a destacar:

- Es tracta d'una comunitat de propietaris legalment establerta, formada per 36 habitatges i gestionada per un administrador de finques.

- La comunitat es reuneix en Junta de Propietaris amb regularitat, i en ella aproven periòdicament el seu pressupost i la liquidació del pressupost anterior.

- La Junta de Propietaris ha acordat, per unanimitat dels assistents, contractar les obres que es financiasn amb aquest préstec col·lectiu.

- La Junta de Propietaris ha acordat, per unanimitat dels assistents, encarregar a ECrowd! el finançament col·lectiu d'aquesta inversió i facultar el president de la comunitat per a la signatura del préstec col·lectiu.

- La Junta de Propietaris ha acordat, per unanimitat dels assistents, incrementar lleugerament les quotes mensuals de la comunitat per assegurar la liquiditat suficient en el seu compte corrent bancari per fer front còmodament als rebuts d'aquest préstec.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Sara

500€

Esther

500€

Josep Maria

500€

Jordi

500€

Raquel

500€

Miguel Ángel

500€

Raúl

500€

Ignacio

500€

María Isabel

500€

David

500€

Alejandro

500€

José

500€

Guillem

500€

Luz

500€

Carlos Javier

500€

Silvia

500€

Mª Pilar

500€

David

500€

Ferran

500€

Oscar

500€

Javier

500€

José Maria

500€

Eduardo

475€

Heike

300€

Joan

250€

Gerard

250€

Armand J.

200€

Jorge

200€

Sabine

200€

Roman

200€

Jaime

200€

Alfredo

175€

Jordi

175€

Manel

150€

Ladislao

150€

Lorenzo

150€

José Maria

125€

Manuel

125€

Enrique

100€

Alex

100€

Jesús

100€

Urtzi

100€

Marcos

100€

Jordi

100€

Guillermo

100€

Santiago

100€

Sergi

100€

Jesús Manuel

100€

-

75€

Alvaro

75€

Antonio

75€

Alejandro

50€

Javi

50€

Matthieu

50€

Ferran

50€

Aitor

50€

Juan Carlos

50€

Dolores

50€

Ricardo

50€

Dani

50€

Ignacio

50€

Joaquin

50€

Antonio

50€

Matias

50€

David

50€

Jesús Maria

50€

Marc

50€

Raúl

50€

Víctor Gelasio

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions