Autoconsumo solar para Frigoríficos Villajoyosa - Prosolia-4

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 74.925€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 96

Inversors: 180


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 per l'ús d'energia solar d'autoconsum


Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 99,90 kWp per a una empresa d'emmagatzematge en fred de productes alimentaris de la Vila Joiosa (Alacant).

Es tracta d'un projecte del grup PROSOLIA ENERGY, amb la societat NEWCO DEVELOPMENTS SL, per al subministrament d'energia renovable a l'empresa FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA mitjançant la instal·lació d'un sistema d'autoconsum solar a la seva pròpia coberta, una connexió a la seva xarxa interna de baixa tensió i un contracte a llarg termini de venda de l'electricitat renovable produïda localment.

Amb la posada en marxa d'aquesta instal·lació d'energia renovable, s'estima que anualment es deixaran d'emetre unes 48 Tm de CO2 a l'atmosfera.

     

 Fotografia d'unes altres instal·lacions ja efectuades per PROSOLIA


Presentació del grup PROSOLIA ENERGY:

Prosolia Energy és un grup líder especialista en el sector de l'energia solar fotovoltaica que desenvolupa de principi a fi projectes solars i ofereix serveis com ara la gestió de projectes, construcció, manteniment i servei postvenda d'instal·lacions solars.

La nostra experiència nacional i internacional, amb presència a Espanya, França, Portugal i Itàlia, i l'ús de productes d'alta qualitat ens converteixen en l'elecció preferida de moltes persones i empreses.


Vídeo d'un altre projecte finalitzat per Prosolia Energy:
Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió i la modalitat amb la què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has prestat anteriorment a aquesta empresa, si bé cada préstec està garantit per la cessió de crèdit d'un contracte de venda d'energia solar a una empresa diferent, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.Descripció de la instal·lació a finançar:

La central solar estarà constituïda per 270 panells solars de 370 W de potència cadascun, instal·lats sobre la coberta actual de la nau mitjançant una estructura suport d'alumini.

S'instal·laran 3 inversors i la instal·lació tindrà 90 kW de potència nominal total.

Les estructures de suport dels panells a la coberta seran d'acer conformat del tipus fix i estarà connectada directament a l'estructura existent de l'edifici, de manera que els panells quedin disposats sobre la coberta de l'edifici. Els panells se situaran coplanarment i tindran un angle d'inclinació i l'azimut igual al de la coberta.


També inclou el subministrament i la instal·lació de:

-Caixes de connexió estanques

-Cablejat i connectors. Línies de baixa tensió DC des dels panells fins els inversors

- Línies d'evacuació en baixa tensió AC des dels inversors fins al punt de connexió (QGBT) a la xarxa interna de el client

- Sistema de telemesura de l'energia

- Sistema de monitorització


La instal·lació fotovoltaica generarà 155,82 MWh/any dels quals 136,34 MWh/any seran consumits a les pròpies instal·lacions de FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA, el que representa una cobertura del seu consum global del 32,34%. L'energia excedent que es vendrà a la xarxa es calcula que serà d'uns 19,48 Mwh/any.Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de la societat sol·licitant, NEWCO DEVELOPMENTS SL, així com amb l'afiançament solidari de l'empresa PROSOLIA ESPAÑA SL (ambdues societats del grup PROSOLIA ENERGY) i la cessió de crèdit del contracte de venda d'energia amb FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA SL.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Iñaki

5.000€

Lucia

5.000€

Oriol

3.000€

Javier

3.000€

Mario

2.100€

Teresa

2.000€

Pedro

2.000€

Jordijono

2.000€

Àngela

2.000€

Miguel Ángel

2.000€

David

1.875€

Juana Teresa

1.575€

Miguel Ángel

1.400€

Joan

1.200€

Albert

1.000€

Alex

1.000€

Alejandro

1.000€

Tomás

1.000€

Antonio

1.000€

Jesús

1.000€

Miguel

1.000€

Marc

1.000€

Alejo

1.000€

Gloria

1.000€

-

1.000€

Carlos

800€

José Antonio

700€

Sebastià

600€

Jordi

600€

Miguel

600€

Carmen

600€

Francesc

600€

David

600€

Carlos

575€

Heike

525€

Jose Ignacio

525€

Javier

500€

Jordi

500€

Luisa

500€

Pablo

500€

David

500€

Luis

500€

José Antonio

500€

Lidia

500€

Juan Carlos

450€

Alberto

425€

Juan Carlos

400€

Ernesto

400€

Mikel

400€

Marian

375€

Jaime

350€

Sam

325€

Juan Luis

300€

Guillermo

300€

Benjamin

300€

Juanjo

300€

Ignacio

300€

Jan

300€

Antonio

300€

Víctor

300€

Ricardo

275€

Jordi

275€

Francisco Javier

275€

Sergi

250€

Roberto

250€

Jose Luis

250€

Joan

250€

Quim

250€

Higini

250€

Jordi

200€

Enrique

200€

Oscar

200€

Eñaut

200€

Jordi

200€

Víctor

200€

Javier

200€

Sara

200€

Pol

200€

Aleix

200€

Marc

200€

Nacho

200€

David

200€

Pau

200€

Guillem

200€

Jose

200€

Alba

200€

María Teresa

200€

Luis

175€

Albert

175€

Joaquim

175€

Joan

175€

Xosé

150€

Albert

150€

Jordi

150€

Lourdes

150€

Pere Joan

150€

Jordi

150€

Matthieu

125€

Marcos

125€

Vicenç

125€

Daniel

125€

Juan Jose

125€

Raúl

100€

Aleix

100€

Jordi

100€

Eloy

100€

Alex

100€

Ilun

100€

Arnau

100€

Joaquin

100€

Álvaro

100€

Alejandro

100€

Jaume

100€

M. Carmen

100€

Marco

100€

Antonio José

100€

Manel

100€

César

100€

Jorge

100€

Jose

100€

Agustin

100€

Josep

100€

Manuel

100€

Pedro

100€

Josep

100€

Eulogio

100€

Maria Jose

100€

David

100€

Ignasi

100€

Anna

75€

Ricardo

75€

Ruben

75€

Jon Ander

75€

Sergi

75€

Jordi

50€

Rafael

50€

Hugo

50€

Toni

50€

Xabier

50€

Marcus

50€

Juan Antonio

50€

Silvia

50€

Olivier

50€

David

50€

Cristina

50€

Ferran

50€

Fernando

50€

Joan

50€

Sergio

50€

Toni

50€

Aitor

50€

Armand J.

50€

Vicente

50€

Nuno

50€

Carlos

50€

Annabel

50€

Iñigo

50€

Pau

50€

Lluís

50€

Antonio

50€

Anna

50€

Marc

50€

Jose Luis

50€

Girolamo

50€

Sergio

50€

Borja

50€

Héctor

50€

Nil

50€

Miquel Angel

50€

Miquel

50€

Alejandro

50€

Montserrat

50€

Laura

50€

Daniel

50€

Javier

50€

Francisco

50€

Laura

50€

Adrià

50€

Andreu

50€

Ferran

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions