Autoconsumo solar para Gaviplas - Prosolia-5

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 156.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 96

Inversors: 147


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 per l'ús d'energia solar d'autoconsum

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 300,84 kWp, de PROSOLIA per a GAVIPLAS, empresa dedicada a la fabricació d'envasos flexibles i sostenibles, especialment aptes per a envasament automàtic, d'Alfarrasí (València).

Es tracta d´un projecte del grup PROSOLIA ENERGY, mitjançant la societat NEWCO DEVELOPMENTS SL, per al subministrament d´energia renovable a l´empresa GAVIPLAS, S.L. mitjançant la instal·lació d'un sistema d'autoconsum solar a la pròpia coberta, una connexió a la seva xarxa interna de baixa tensió i un contracte a llarg termini de venda de l'electricitat renovable produïda localment.

Amb la posada en marxa d‟aquesta instal·lació d‟energia renovable, s'estima que anualment es deixaran d'emetre unes 133 Tm de CO2eq a l'atmosfera.

     

 Fotografia d'unes altres instal·lacions ja efectuades per PROSOLIA


Presentació del grup PROSOLIA ENERGY:

Prosolia Energy és un grup líder especialista en el sector de l'energia solar fotovoltaica que desenvolupa de principi a fi projectes solars i ofereix serveis com ara la gestió de projectes, construcció, manteniment i servei postvenda d'instal·lacions solars.

La nostra experiència nacional i internacional, amb presència a Espanya, França, Portugal i Itàlia, i l'ús de productes d'alta qualitat ens converteixen en l'elecció preferida de moltes persones i empreses.

PRESENTACIÓ CORPORATIVA DEL GRUP PROSOLIA

Vídeo d'un altre projecte finalitzat per Prosolia Energy:Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió i la modalitat amb la què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.

*durant la primera setmana de recaptació, l'import màxim per persona serà de 3.000€


Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has prestat anteriorment a aquesta empresa, si bé cada préstec està garantit per la cessió de crèdit d'un contracte de venda d'energia solar a una empresa diferent, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.


Descripció de la instal·lació a finançar:

La central solar estarà constituïda per 552 panells solars (545W) de potència del tipus JAM72S30 525-550/MR de 428.120 kWh/any, instal·lats sobre la coberta de la nau mitjançant una estructura suport d'alumini.

S'instal·laran 3 inversors i la instal·lació tindrà una potència nominal de 260kW i potència nominal màxima de 286kW.

Les estructures de suport dels panells a la coberta seran d'alumini del tipus fixe i estarà connectada a la coberta existent, de manera que els panells quedin disposats segons el disseny proposat.

També inclou el subministrament i instal·lació de:

- Caixes de connexió estanques.

- Cablejat i connectors. Línies de baixa tensió DC des dels panells fins als inversors.

- Línies d'evacuació en baixa tensió AC des dels inversors fins al punt de connexió (QGBT) a la xarxa interna del client.

- Sistema de telemesura de l'energia.

- Sistema de monitorització.


La instal·lació fotovoltaica generarà 428,12 MWh/any dels quals 380,93 MWh/any seran consumits a les pròpies instal·lacions de GAVIPLAS, S.L., la qual cosa representa una cobertura del seu consum global de l'11,56%. L'energia excedent que es vendrà a la xarxa serà de 47,19 MWh/any (11,02%).


Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de la societat sol·licitant, NEWCO DEVELOPMENTS SL, així com amb l'afiançament solidari de l'empresa PROSOLIA ESPAÑA SL (ambdues societats del grup PROSOLIA ENERGY) i la cessió de crèdit del contracte de venda d'energia amb GAVIPLAS, S.L.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Iñaki

73.650€

-

20.000€

Ferran

3.425€

Mario

3.000€

Carlos

3.000€

Yasi

3.000€

Xavier

3.000€

Rafael

3.000€

Melania

3.000€

Jordi

2.300€

Lluís

2.000€

Lucia

1.675€

Charlotte

1.500€

Carme

1.200€

Miguel Ángel

1.000€

Piet

1.000€

Arthur

1.000€

Juana Teresa

1.000€

Alexandro

1.000€

Pedro

1.000€

Victor

1.000€

Tomás

1.000€

Agustin

900€

Jordi

750€

José Antonio

650€

Josep Vicent

625€

Rosa

600€

Marc

550€

Miguel Ángel

550€

Javier

500€

Juan

500€

Oscar

500€

Joaquín

500€

Matias

500€

Laura

500€

Víctor

500€

Álvaro

500€

Jordi

500€

David

425€

-

425€

Sebastià

400€

Guillem

400€

Francisco

375€

Alberto

350€

José Antonio

325€

Lidia

325€

Marcos

300€

Ximo

300€

Jose

300€

Matthieu

300€

Lidia

300€

Carlos

300€

Julià

300€

Marc

300€

Jaime

275€

Jan

250€

Jose Luis

250€

Jon B.

250€

Jose Ignacio

250€

Albert

250€

Jose Manuel

250€

Sergi

250€

Jonatan

250€

Pere

225€

Josep M.

225€

Francisco

200€

Javier

200€

Javier

200€

Victor

200€

Roser

200€

Andrea

200€

Roger

200€

Igor

175€

Guillermo

175€

Rafael

150€

Angel

150€

Miguel

150€

Rafael

150€

Beatriz

125€

Xosé

125€

Carlos

125€

Álvaro

100€

Albert

100€

Igor

100€

Dolors

100€

Joaquim

100€

Manel

100€

Maria Jose

100€

M. Carmen

100€

Santiago

100€

Marcel

100€

Noelia

100€

Simon

100€

Maria Angeles

100€

Emilio

100€

Anna

75€

Enrique

75€

Cristina

75€

Jordi

75€

Sam

75€

Cesco

75€

Jaime

75€

Jordi

75€

Aleix

75€

Montserrat

75€

Fernando

50€

Jordi

50€

Jon Ander

50€

Juan Antonio

50€

Eva

50€

Fernando

50€

Sergio

50€

Ilun

50€

Ruben

50€

Eloy

50€

Ferran

50€

Girolamo

50€

Toni

50€

Daniel

50€

Joaquin

50€

Vicente

50€

Josep

50€

Sergio

50€

Diego

50€

Marta

50€

Maria del Pino

50€

Borja

50€

Agustin

50€

Manuel

50€

David

50€

Raúl

50€

Josep

50€

Jorge

50€

Alex

50€

-

50€

Lluís

50€

Andreu

50€

Mariano

50€

Ignacio

50€

Marcus

50€

Arnau

50€

Albert

50€

Iván

50€

Rafael

50€

Goretti

50€

Mikel

50€

Silvia

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions