Parc Fotovoltaic RABILARGO SOLAR - El Segrià

Energia

Estat: Operació cancel·lada

 

Import : 2.000.000€

Interès anual:  

Quotes semestrals: 10

Inversors: -


0% 0%

Impacte positiu generat

Possibilitar la participació de les persones, empreses i entitats locals en el finançament de les instal·lacions del parc solar.

OFERTA DE PARTICIPACIÓ LOCAL

adreçada a les persones, entitats i empreses de la comarca del Segrià


Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:

rabilargo@participaciolocal.cat


Parc fotovoltaic Rabilargo Solar (Alcarràs)

Oferta de Participació Local

en el finançament del parc solar,

per a la comarca del Segrià

Promotor: IGNIS i IB Vogt

IGNIS, juntament amb IB Vogt, promouen el parc fotovoltaic Rabilargo Solar.
Aquestes societats promotores volen beneficiar econòmicament els veïns dels 38 municipis de la comarca del Segrià i ofereixen, a tots els seus habitants, empreses i entitats, la possibilitat de participar com a inversors en el finançament col·lectiu local de fins a un 20% d'aquest projecte d'energia renovable, mitjançant aquesta Oferta de Participació Local.

Sobre IGNIS

IGNIS és un grup integrat d'energies renovables que participa a tota la cadena de valor, des del desenvolupament fins a l'operació i els serveis energètics. Des de la seva creació el 2015, IGNIS ha participat en el desenvolupament d'una cartera d'uns 14 GW de projectes solars i eòlics a Espanya, i prop de 8 GW a Europa, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i Àsia Pacífic.

Sobre IB Vogt

IB Vogt és una empresa alemanya fundada el 2002 i especialitzada en el desenvolupament, promoció, construcció, operació i manteniment de projectes fotovoltaics d'alta qualitat. La seva seu està situada a Berlín, i ja ha establert 27 oficines al llarg d'Europa, Nordamèrica, Àsia i Àfrica, ha confirmat la seva presència a més de 40 països, ha construït més de 2,9GWp i opera 1GWp de projectes fotovoltaics.
 
Què és i com funciona aquesta Oferta de Participació Local?

Els veïns dels 38 municipis de la comarca del Segrià tindran l'oportunitat d'invertir de forma prioritària en el projecte del parc fotovoltaic Jilguero Solar: una planta fotovoltaica que se situarà al municipi d'Alcarràs, promoguda per IGNIS Energía i IB Vogt. Aquesta iniciativa suposa una aposta per les energies verdes i pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca. D'altra banda, els seus veïns es podran beneficiar del projecte amb el cobrament d'interessos per les seves inversions.

A una primera fase es recullen les reserves de participació dels inversors locals en el futur préstec col·lectiu amb què es finançarà una part del projecte.

A una segona fase, un cop s'aconsegueixin tots els permisos i que el parc solar estigui Ready to build (RTB), es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversió reservada i es procedirà a la signatura del préstec col·lectiu. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 5 anys- el capital més els interessos pactats. Les aportacions partiran d'un mínim de 50 euros i comptaran amb una rendibilitat bruta del 4,50% nominal anual sobre el capital invertit.
Característiques d'aquesta Oferta de Participació Local
 (reserva de participació en el préstec col·lectiu):
 
 • Interès nominal: 4,50% anual.
 • Termini: 60 mesos.
 • Cobrament mitjançant quotes semestrals, amb amortització de capital a partir de la segona quota.
 • Inversió mínima a reservar per persona: 50€ (no cal fer el desemborsament de l'import reservat fins que el parc entri en funcionament).
 • Import total de l'oferta: 2.995.854€ (el 20% del finançament del parc solar).
 • Tipus d'inversió: préstec col·lectiu (crowdlending), subordinat al finançament principal del projecte (project finance bancari).
 • Prestatari: RABILARGO SOLAR, S.L. NIF: B88185749
 • Data prevista per al desemborsament de les reserves dinversió: quan s'aconsegueixin tots els permisos i que el parc solar estigui Ready to build (RTB).
Qui pot participar en el finançament d'aquest projecte,
amb la reserva d'una inversió?
 • A la 1a fase, durant 30 dies (del 15/12/2022 al 14/01/2023), exclusivament persones físiques i jurídiques residents o vinculades als municipis on s'ubica el parc solar i les seves instal·lacions auxiliars (*)
 • A la 2a Fase, durant 30 dies (del 15/01/2023 al 14/02/2023), s'amplia a tots els municipis limítrofs amb els de la 1a fase.
 • A la 3a Fase, del 15/02/2023 fins a la data d'atorgament de l'autorització prèvia del projecte, s'amplia a tots els municipis de la comarca del Segrià.
(*) Alcarràs, Lleida i Albatàrrec.
Consultes dels inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local

Els inversors locals poden adreçar les seves consultes sobre aquesta Oferta de Participació Local a:
       rabilargo@participaciolocal.cat        Tel. 935 511 447


Què cal fer per poder fer una reserva d'inversió en l'oferta de participació local d'aquest projecte?:
- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.
- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.
- Informa't sobre l'entitat que fa l'oferta de participació local a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".
- Fes la teva reserva d'inversió, per l'import escollit*, quan el teu municipi de residència sigui elegible per poder-hi participar.
- L'import de la teva reserva d'inversió no s'haurà de desemborsar fins que el parc fotovoltaic disposi de tots els permisos per a la seva construcció.
- Podràs anul·lar la teva reserva d'inversió en qualsevol moment, sense cap penalització, abans del moment del seu desemborsament.
*L'import de la reserva d'inversió està limitat a 3.000€ per persona, excepte per als inversors acreditats, que poden invertir quantitats superiors. Pots sol·licitar informació per ser inversor acreditat escrivint a inversors@participaciolocal.cat
Informació tècnica del projecte:

Planta fotovoltaica de 50 MWp / 50 MWnom i ubicada al terme municipal d'Alcarràs.

Les seves infraestructures d'evacuació són:

 • Subestació SET Seròs 30/220 kV
 • Línia AT 220 kV SET Seròs – Centre de Mesura (TM d'Alcarràs i Lleida)
 • Centre de Mesura – LSAT 220kV (TM Lleida i Albatàrrec)

El Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, de la Generalitat de Catalunya, que modifica el Decret Llei 16/2019, estableix al seu article 2.8 la incorporació de l'art. 9 bis al citat Decret Llei 16/2019 pel qual “En els projectes de parcs eòlics de potència entre 10 i 50 MW i de plantes solars fotovoltaiques de potència entre 5 i 50 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor haurà d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local (…), que consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques…/… i jurídiques, públiques o privades, radicades en els municipis en què es pretén ubicar les instal·lacions, o en els municipis limítrofs a aquests municipis, o en els que pertanyin a la mateixa comarca.”Aparicions d'aquest projecte a mitjans de comunicació: 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions