Riego solar para granja de ecológica de caracoles - CARGOLS DE LLUENA - Camallera (Girona)

Alimentació

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 22.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 30


100% 100%

Impacte positiu generat

Desenvolupament de la granja ecològica, impuls econòmic de zones rurals i reducció d’emissions de CO2.


Descripció del projecte:

La granja de Cargols de Lluena, l´única granja ecològica certificada de Catalunya, ha decidit cobrir las seves necessitats energètiques amb energia renovable, en aquest cas mitjançant l'energia solar fotovoltaica.

Les principals necessitats d’energia son per al bombeig del rec gota a gota i aspersió, que es duu a terme durant la nit, amb la intenció de donar les òptimes condicions d'humitat als cargols. Altres consums d'energia són els auxiliars d'il·luminació i seguretat.

La demanda de energia s’ha calculat en 8,5 kWh/dia durant l’estiu, mesos on el rec té gran importància, i 4 kWh/dia durant els mesos d’hivern.

La instal·lació dissenyada per Sol i Clima per cobrir aquestes necessitats consta del següents elements:

- Camp fotovoltaic de 6 mòduls de 330 Wp, amb total de 1.980 Wp.

- Regulador de carga tipus MPPT de 150 V i 60 A

- Bateries de plom àcid obertes de cicle profund a 48 V i 520 Ah C100

- Inversor – carregador de 3.500 W i 50 A.

A més a més s'ha inclòs un petit grup d'electrògen com a suport d'emergència.

L’estalvi calculat d’energia elèctrica a l'any és de 2.163 kWh, que comportarà una reducció en les emissions de CO2 de 716 kg/any.


 
Garanties addicionals:

Aquest préstec col·lectiu compta també amb l'aval de l'administrador i soci de l'empresa sol·licitant.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Miguel

3.100€

Luis

3.000€

Mariona

3.000€

Marc

3.000€

Xavier

2.000€

Ernest

1.500€

Josep

1.000€

Ricard

675€

Javier

500€

Carme

500€

Enric

500€

M. Àngels

500€

Joan Marc

400€

Ramon

325€

-

200€

Rosa

200€

Alvaro

200€

-

200€

Maria José

150€

Jordi

150€

Daniel

150€

Antonio

125€

Josep

100€

Guillem

100€

Marta

100€

Marc

100€

Jordi

75€

Oriol

50€

Jesús Manuel

50€

Eloy

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions