SUN ENERGY EXECUTIVE SPORT - Totana

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 16.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 90


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció de les emissions de CO2 de l'hotel a causa de l'ús d'energia solar fotovoltaica produïda localment i autoconsumida

Descripción del proyecto a financiar:

Proyecto de venta de energía solar de autoconsumo a un hotel de Totana (Murcia).


El proyecto se instrumenta mediante una sociedad vehículo (SUN ENERGY EXECUTIVE SPORT SL) que firma un contrato a largo plazo (PPA) con el hotel. Mediante este contrato, la sociedad realiza la instalación de energía solar en la cubierta del hotel y éste se compromete a comprar toda la electricidad producida localmente.

La empresa instaladora es SUN ENERGY RENOVABLES SL, y la instalación de autoconsumo tiene una potencia de 110 Kwp. 

Con este préstamo colectivo se financia un 17% del coste de la instalación.

Se estima que el proyecto genera también una reducción de emisiones de CO2 equivalente de 50 Tm/año.


¿Qué hay que hacer para participar en este préstamo colectivo?:

- Regístrate gratis en la web de Ecrowd y sube una copia de tu DNI (o NIE + pasaporte), vigente y por las dos caras, en formato .pdf o .jpg, en el apartado "Mi perfil". Si ya estabas registrad@, entra en tu cuenta de Ecrowd.

- Infórmate de los detalles del funcionamiento del préstamo colectivo (intereses, plazos, riesgos y cuotas) en el apartado "Operativa de inversión" del proyecto. 

- Infórmate sobre la empresa solicitante en el apartado "Promotor" y sobre las personas que la gestionan en el apartado "equipo gestor".

- Decide el importe de tu inversión y la modalidad con la que hacer la aportación de los fondos.

- Informa a tus amigos que pueden participar también en el préstamo colectivo para que se complete más rápido.Garantías del préstamo colectivo: 

Este préstamo colectivo cuenta con la garantía personal ilimitada de la sociedad solicitante, SUN ENERGY EXECUTIVE SPORT SL y con la cesión de crédito del contrato PPA del proyecto.Presentación del instalador SUN ENERGY RENOVABLES:

 

Somos una empresa especializada en energía solar. Realizamos todo tipo de instalaciones solares fotovoltaicas. Disponemos de un departamento especializado en instalaciones agrícolas para riego solar.

Somos especialistas en la venta de puntos de carga para coches eléctricos. Disponemos de 2 marcas de puntos de carga, para que encuentres el modelo de cargador que mejor se adapte  a tus necesidades.


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Sara

300€

Raúl

300€

Tatiana

300€

Alberto

300€

Miguel Ángel

300€

Sebastià

300€

Mario

300€

Josep

300€

Piet

300€

Pere

300€

Oriol

300€

Jose Luis

300€

David

300€

Raúl

300€

Maria Antonia

300€

Tomás

300€

Hugo

300€

Alessio

300€

Angel

300€

Jorge

300€

Francisco

300€

Enric

300€

-

300€

Josep Maria

300€

Carlos

300€

Sebastià

300€

Javier

300€

Vicent

300€

Lucia

300€

Iñaki

300€

Anna

300€

Jesús Manuel

275€

Igor

250€

Diego

225€

Jose Alberto

200€

Ricardo

200€

Ignacio

200€

Eñaut

200€

Quim

200€

Guillermo

200€

Victoria

200€

Alejandro

200€

Jordi

200€

Marco

200€

Goretti

200€

Pau

200€

Llorenç

175€

Rosa

150€

Nacho

150€

Sergi

150€

Raquel

125€

Armando

125€

Pol

125€

Eulogio

125€

Jose Manuel

100€

Viviana

100€

Florencio

100€

Javier

100€

Maria Jose

100€

Mikel

100€

Xavi

100€

Maria Angeles

100€

Angel

100€

Maria Rosa

100€

Armand J.

75€

Marc

75€

Aitor

75€

Eloy

75€

Alex

75€

Oscar

50€

Jordi

50€

Rafael

50€

Xabier

50€

Joaquin

50€

Sofia

50€

Fernando

50€

Nil

50€

David

50€

M. Carmen

50€

Jesús

50€

Lorena

50€

Juan

50€

Sergi

50€

Juan Antonio

50€

Josep

50€

Aleix

50€

Aitor

50€

Girolamo

50€

Raúl

50€

Luis

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions