Next event

21 May 2024
12:00

Finançament Innovador per a Comunitats Energètiques

El proper dimarts 21 de maig a les 12h Ecrowd tindrà l'oportunitat de participar en un Webinar sobre Finançament Innovador per a Comunitats Energètiques.

Aquest webinar s'emmarca en el projecte ePLANET, finançat per la Comissió Europea, i compta amb el suport de part dels seus socis, en particular la Diputació de Girona, l'Institut Català de l'Energia, així com l'Associació LIMA, el centre de recerca CIMNE, la consultora ThreeO'Clock (França) i la Federació Europea d'Agències d'Energia (Bèlgica).

 

Les comunitats energètiques són una eina clau per a descentralitzar i democratitzar el sector energètic. Els passos claus per a la definició i la seva implementació al nostre territori són clars i coneguts, però l’accés a mecanismes de finançament apropiats és sovint un dels esculls principals a superar per part de les comunitats energètiques. Durant aquest webinar, explorarem quines alternatives al finançament tradicional existeixen al nostre territori, i donarem visibilitat a possibles estratègies de finançament que poden facilitar les primeres fases d’implementació d’una comunitat energètica.

--

El próximo martes 21 de mayo a las 12h Ecrowd tendrá la oportunidad de participar en un Webinar sobre Financiación Innovadora para Comunidades Energéticas.

Este webinar se enmarca en el proyecto ePLANET, financiado por la Comisión Europea, y cuenta con el apoyo de parte de sus socios, en particular la Diputación de Girona, el Instituto Catalán de la Energía, así como la Asociación LIMA, el centro de investigación CIMNE, la consultora ThreeO'Clock (Francia) y la Federación Europea de Agencias de Energía (Bélgica).

Las comunidades energéticas son una herramienta clave para descentralizar y democratizar el sector energético. Los pasos claves para la definición y su implementación en nuestro territorio son claros y conocidos, pero el acceso a mecanismos de financiación apropiados es a menudo uno de los principales escollos a superar por parte de las comunidades energéticas. Durante este webinar, exploraremos qué alternativas en la financiación tradicional existen en nuestro territorio, y daremos visibilidad a posibles estrategias de financiación que pueden facilitar las primeras fases de implementación de una comunidad energética.

More info.
October - 2023