Comunitat Energètica de FOIOS - Sapiens Energia

Comunitats

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 65.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 18

Inversors: 155


100% 100%

Impacte positiu generat

Implantació de comunitats energètiques, entitats en què els seus membres obtenen, gestionen i consumeixen la seva pròpia energia de forma sostenible i justa.

Resum del projecte a finançar:

Préstec col·lectiu per a l'anticip a SAPIENS ENERGIA COOP. V. de 65.000€ del cobrament d'una subvenció de 69.547,84€ concedida per l'IVACE per al projecte de la Comunitat Energètica de Foios (València).


     .  


Aquest préstec col·lectiu només pagarà interessos fins al venciment, i es cancel·larà anticipadament en el moment que SAPIENS ENERGIA COOP. V. rebi l'import de la subvenció concedida per l'IVACE al projecte de la Comunitat Energètica de Foios (València).


Aquest és un projecte “Km0”: Durant les dues primeres setmanes d'aquesta campanya de finançament participatiu ciutadana, la inversió en aquest préstec col·lectiu estarà limitada a les persones que rebin una invitació per correu electrònic de SAPIENS ENERGIA. Posteriorment, la participació al projecte quedarà oberta a qualsevol persona que hi vulgui participar.


Comunitat Energètica de Foios (València):

La comunitat energètica de Foios té ubicada la seva instal·lació sobre la coberta del CEIP Rei a Jaume de la localitat.

La instal·lació fotovoltaica està connectada a xarxa amb bateries de liti. Té una potència instal·lada de 108,54 kWp i 32,8 kWh de potència d'emmagatzematge. Aquest proveïment permet un 80% dautonomia de la xarxa.

Aquesta comunitat energètica pot abastir energia a 56 habitatges i empreses.

Genera 157 MWh/any, cosa que seria equivalent a plantar 409 arbres a la zona cada any, i a evitar l'emissió de 25 tones de CO2/any.
Presentació de SAPIENS ENERGIA COOP. V:


Som la cooperativa d'energia verda alternativa al sistema d'energia tradicional

Sapiens Energia és una cooperativa integral que va sorgir el gener del 2020 a Canet d'en Berenguer (València) amb un únic propòsit: oferir a la ciutadania una alternativa sostenible, econòmica i eficient al model energètic tradicional, basada les Comunitats d'Energies Renovables (CER ).

Amb 8 comunitats energètiques pròpies en funcionament actualment, Sapiens Energia ha posat en marxa ja més de 70 d'aquestes comunitats per tot el territori espanyol, abordant de manera integral tots els aspectes necessaris per posar-les en marxa, des de l'assessorament i acompanyament en la creació de les CER als ajuntaments promotors i associacions ciutadanes; fins a la instal·lació, posada en marxa i manteniment de les instal·lacions de generació.

Com a experts en la matèria també han estat partícips juntament amb la Generalitat Valenciana en la redacció del Pla de Foment de Comunitats Energètiques Locals de la Comunitat Valenciana.

La nostra entitat disposa de la certificació d'entitat no lucrativa per la Generalitat Valenciana i està certificada com a Empresa del Bé Comú (EBC).

Finalment, Sapiens Energía és beneficiària i està homologada per l'IDAE com a Oficina de Transformació Comunitària (OTC).Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc al web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat@, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Respon al qüestionari sobre coneixements financers i de simulació de la teva capacitat per assumir pèrdues.

- Consulta detingudament la FITXA DE DADES FONAMENTALS DE LA INVERSIÓ d'aquesta oferta de finançament participatiu.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant del préstec a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa altres persones que poden participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.


* import limitat a 500€ per persona durant la primera setmana de la campanya de finançament.Exempció de responsabilitat:

Aquesta oferta de finançament participatiu no ha estat verificada ni aprovada per les autoritats competents (CNMV) ni per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM).

La idoneïtat de la seva experiència i coneixements no s'ha avaluat necessàriament abans que se li concedís accés a aquesta inversió. En realitzar una inversió en aquest projecte de finançament participatiu, vostè assumeix plenament els riscos que comporta, inclòs el de pèrdua parcial o total dels diners invertits.


Advertiment sobre riscos:

La seva inversió no està coberta pels sistemes de garantia de dipòsits establerts de conformitat amb la Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell (*1). La seva inversió no està coberta pels sistemes d'indemnització dels inversors establerts de conformitat amb la Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell (*2).

(*1) Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

(*2) Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de març de 1997, relativa als sistemes d'indemnització dels inversors (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).

És possible que no obtingueu cap rendiment de la vostra inversió. No es tracta d'un producte d'estalvi i recomanem no invertir més del 10% del seu patrimoni net en projectes de finançament participatiu. És possible que no pugueu vendre els instruments d'inversió quan ho desitgeu. Tot i que pugui vendre'ls, podria patir pèrdues.


Període de reflexió precontractual:

Com a inversor disposa d'un període de reflexió precontractual de 4 dies naturals, en virtut del qual té dret a reconsiderar la decisió d'invertir i de retractar-se sense cap obligació o conseqüència negativa de la inversió efectuada. Així mateix, se us recomana utilitzar aquest temps per revisar detingudament tota la informació proporcionada sobre el projecte i els seus riscos potencials, així com per consultar amb assessors financers si ho considera necessari. La sol·licitud d'anul·lació de la inversió, que no comportarà cap cost ni requerirà cap justificació, es pot fer mitjançant l'enviament d'un correu a inversors@ecrowdinvest.com, en què es notifiqui la decisió adoptada.


Recomanacions:

A menys que vostè sigui un inversor professional o un inversor experimentat, Ecrowd us recomana no realitzar inversions d'import superior a 1.000€ o, en cas de ser major, al 5% del patrimoni net líquid, calculat com els ingressos anuals nets més actius financers (exceptuant immobles i fons de pensions) i restant la suma dels seus compromisos financers anuals (quotes anuals de préstecs i lloguers).


La diversificació és l'estratègia més adequada per reduir el risc de les inversions.
Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de l'entitat sol·licitant: SAPIENS ENERGIA COOP. V. i amb la pignoració del pagament de la subvenció concedida per l'IVACE al projecte de la Comunitat Energètica de Foios (València). 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Rosana

1.000€

José Antonio

1.000€

Vicent

1.000€

Enric

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Toni

1.000€

Raul

1.000€

Melchor

1.000€

Esperanza

1.000€

Sara

1.000€

Tomás

1.000€

Miquel

1.000€

Lucia

1.000€

Iñaki

1.000€

Adrià

1.000€

Mario

1.000€

Nicholas

1.000€

Angel

1.000€

Jesús

1.000€

Jordi

1.000€

Jordijono

1.000€

Àngela

1.000€

Rafael

1.000€

Marcos

1.000€

Albert

1.000€

Ana

1.000€

Glòria

1.000€

Jordi

1.000€

Silvia

1.000€

Pascual

1.000€

Ernesto

1.000€

Gerard

1.000€

Roger

1.000€

Juan Carlos

1.000€

Oriol

1.000€

Miquel

1.000€

Miguel Angel

1.000€

Roger

1.000€

Albert

1.000€

Jordi

1.000€

Sebastià

950€

Josep M.

925€

Angel

800€

Jan

675€

Carlos

600€

Tomás

500€

Javier

500€

Alejandro

500€

María Elena

500€

Guillem

500€

Josep Manuel

500€

Marc

500€

Francisco Jose

500€

Jose Manuel

500€

Javier

500€

Maria Angeles

500€

Emilio

500€

Jorge

500€

José Antonio

500€

Jaime

500€

Albert

500€

Javier

500€

Mercedes

500€

Joan

475€

Laura

425€

Rosa

400€

Jesus

400€

Pedro

400€

Jordi

325€

Jose Ignacio

325€

Salvador

300€

Joan

300€

Antonio

300€

Xosé

250€

Eñaut

250€

Àlex

250€

Jose Luis

250€

Carlos

225€

Jordi

225€

Josep Vicent

200€

Juan Jose

200€

Anna

200€

Javier

200€

Francesc

200€

Jordi

200€

Juan

175€

Nil

175€

Daniel

175€

Sebastià

175€

Alejandro

150€

Victoria

150€

Josep

150€

Marta

150€

Arthur

125€

Jordi

100€

Aleix

100€

Manuel

100€

Noelia

100€

Diego

100€

Fritz

100€

Mikel

100€

Rodrigo

100€

Jonatan

100€

Jordi

100€

Lorena

100€

Gabriel

100€

Jaime

100€

Enric

100€

Alexandro

100€

Magaly

100€

Maria

100€

Sergi

100€

Óscar

100€

Alfons

100€

Audald

100€

Carlos

75€

Ilun

75€

David

75€

Dolors

75€

Alex

75€

Aureli

75€

José Luis

75€

Antonio

75€

José Ángel

75€

Josep

50€

David

50€

Guillem

50€

Mariano

50€

Diana

50€

Girolamo

50€

Lluís

50€

José Luis

50€

Raúl

50€

Albert

50€

Oscar

50€

Ivan

50€

Rafael

50€

Hugo

50€

Asier

50€

Joaquin

50€

Ángel Daniel

50€

Josep

50€

Marcus

50€

Sergi

50€

Jesús

50€

Pablo

50€

Toni

50€

Beatriz

50€

Pablo

50€

Fernando

50€

Enric

50€

Alberto

50€

Nacho

50€

Borja

50€

Josep

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions