Nueva línea de servilletas de algodón compostable - DALIA TEXTIL - Dàlia 2

Economia circular

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 12.550€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 6


100% 100%

Impacte positiu generat

Desenvolupament de productes a base de matèries primeres que minimitzin l'impacte mediambiental.

DESCRIPCIÓ:

Finançament de la incorporació al catàleg de productes de DÀLIA HOSTELERIA de noves línies de productes sostenibles i reciclables per al sector HORECA, com tovallons d'un sol ús de cotó compostable.

NATURaLL® són tovallons d'un sol ús en cotó 100% PUR, tant per al sector professional HORECA com per a consumidors finals. Tot el que dissenyen i produeixen ho fan amb ple respecte del medi ambient, per oferir al nostre mercat un producte 100% natural, ecològic, biodegradable i sobretot compostable.  A NATURaLL® cada dia estan més compromesos amb la recerca d’aquesta filosofia, alhora que creen noves solucions de disseny capaces de satisfer totes les tendències del mercat.
 

videos del projecte

Presentació dels serveis de Dàlia

Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Sergi

3.000€

Elisenda

3.000€

Rita

3.000€

Joan

3.000€

Ernest

500€

Jordi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions